Õppepuhkus

Vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele võivad üliõpilased ja eksternid taotleda oma tööandjalt õppepuhkust.

Õppepuhkust tööandjalt on üliõpilasel ja eksternil võimalik saada õppeasutuse teatise alusel kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul. Üliõpilasele säilitatakse tasemeõppes osalemiseks antud õppepuhkuse ajal 20 kalendripäeval keskmine töötasu. Õppeasutuse teatisele tehakse märge üliõpilase akadeemilisel puhkusel viibimise kohta, samuti ka selle kohta, kas üliõpilane osaleb akadeemilise puhkuse ajal õppetööl. Tööandjal on õigus keelduda õppepuhkuse andmisest, kui õpingud on peatunud akadeemilise puhkuse tõttu.

Õppe lõpetamiseks on võimalik ühekordselt saada täiendavalt õppepuhkust 15 päeva, mille eest on õigus saada nii üliõpilasel kui eksternil töötasu alammäära (miinimumpalka). Tööandja võib keelduda tasemeõppe lõpetamiseks puhkuse andmisest, kui ta on samale töötajale juba andnud puhkust sama õppekava lõpetamiseks.

Õppepuhkuse taotluses määrab üliõpilane või ekstern, kas ta soovib võtta õppepuhkust õppes osalemiseks või tasemeõppe lõpetamiseks.

Tööandjal on õigus keelduda õppepuhkuse andmisest, kui õppepuhkuse päev või järjestikused õppepuhkuse päevad langevad üksnes töötaja puhkepäevadele.

Tõendi õppimise kohta väljastab valdkonna dekanaat või õppekava haldav instituut või kolledž, tõendit on võimalik saada ka haridusportaal.edu.ee kaudu, kui sealne tõend sobib. 

 

Õppekorralduse pealehele

Klassiruumi pilt

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppe infotund 2024

Lõpuaktus 2024

Pärnu kolledži lõpuaktus 2024

linnavaade

Summer Schools