Õppijate tagasiside tõlgendamine

Tartu Ülikoolis on õppijate tagasisidet õppeainetele ja õpetamisele kogutud ca 20 aastat. Küsimustikud on küll aja jooksul muutunud, kuid tagasiside peamine idee - saada infot, kuidas õppijad õpetamist või õpikeskkonda tajuvad - on jäänud samaks.  

Viimane suurem muutus õppeainete tagasiside osas toimus 2018. aastal, mil uue tagasiside küsimustiku aluseks võeti viimase kümnendi uurimused õppimisest ja õpetamisest kõrghariduse kontekstis: fookus asetati õppeaine õpikeskkonnale, õppija haaratusele/panusele ning õppeaine väärtuslikkusele.  

Õppeaine tagasiside tõlgendamine toetamiseks on koostatud „Õppeaine tagasiside tõlgendamise juhend õppejõududele“. Lisaks toimuvad igakuised töötoad „Õppeaine tagasiside tõlgendamine“ (vt sisekoolituskalender), alati võib pöörduda ka õpetamisoskuste konsultandi poole.  

Küsimustikuga kogutud esmased tulemused on esitatud artiklis (siseveebis) "Tartu Ülikooli uus õppeainete tagasisideküsitlus: 2019. a kevad- ja sügissemestri tagasiside esmased tulemused ja analüüs".

Enlighti kaasatuse konkurss

Tartu Ülikooli üliõpilasi oodatakse kandideerima Enlighti kaasatuse auhinnale

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

banner

Osale Enlighti õpetamise ja õppimise konverentsil