Parkimisandmete analüüsi tulemused

Ülikooli kasutada olevatel kinnistutel on 2023. a seisuga kokku 2398 jalgrattaparkimise kohta. Neist 2053 asub ülikoolile kuuluvatel kinnistutel ja 1065 paikneb õppe- ja teadushoonete või teadusraamatukogu juures. Elektrijalgrataste või elektritõukerataste laadimistaristu puudub.

Ülikooli kasutada olevatel kinnistutel on 2023. a seisuga kokku 3322 autode parkimiskohta. Neist 2053 asub ülikoolile kuuluvatel kinnistutel ja 1432 paikneb õppe- ja teadushoonete või teadusraamatukogu juures. Elektriautode laadimistaristu kohtade arv on 11, neist 9 paiknevad Tartus ja 2 Narvas. 7 laadimiskohta paikneb õppe- ja teadushoonete juures.

Ülikool kogub autode sõidukite parkimisandmeid 11 ligipääsupiiranguga (tõkkepuu või väravaga) eraldatud parklast (9 Tartus, 1 Tallinnas, 1 Pärnus). Parkimisandmestikus on uuritaval perioodil (1.01.2022–30.06.2023) esindatud 2381 parkijat. Ilma ligipääsupiiranguta parklate kasutuse kohta puudub teave.

Parkimisandmeid kogutakse kolmel meetodil ning andmete säilitamise kestus sõltub meetodist. Seetõttu saab parkimisandmeid analüüsida võrreldavalt vaid kuni ühe kuu lõikes.

TÜ ligipääsupiiranguga parklates teevad ühe kuu jooksul ligi 12% parkijatest 50% parklakülastustest ja 30% parkijatest 80% parklakülastustest.

 

Image
Keskmine päevane parklate külastus
Keskmine päevane parklate külastatavus parklalogide põhjal perioodil 14.05.2023–13.06.2023 (Ravila 19 perioodil 01.06.2023 kuni 13.06.2023). Aluskaart: OpenStreetMap (autor: Tartu Ülikooli mobiilsusuuringute labor)
tuugenid meres

Põhjatraalide eest kaitstud meretuulepargid toimivad mõneti kaitsealadena

Jalgratas on klassiruumis tahvlitaustal

Ülikool otsib koos Tartu linnaga lahendusi kestliku liikumise arendamiseks

Meediakajastus

Milline on meedia roll ühiskonna kestliku kursi kujundamisel?