Foto:
Viktor Tund

Piirkondlikud kolledžid kestliku maailmavaate kujundajatena

Tartu Ülikool seisab kõrghariduse ja täiendusõppe kättesaadavuse eest Eesti eri paigus. Ülikoolil on regionaalsed esindused Narvas, Pärnus, Viljandis ja Tallinnas. Narva ja Pärnu kolledži ning Viljandi kultuuriakadeemia eriline väärtus on side kohalike kogukondade, omavalitsuste ja ettevõtetega ning seeläbi võimekus toetada kestliku mõtteviisi kujundamist ja roheleppe elluviimiseks vajalikke uuendusi väljaspool Tallinna ja Tartut.    

Image

 

 

Narva kolledž on akadeemilise hariduse keskus Ida-Virumaal ning pakub mitmekeelset täiendusõpet ja välisõpet. Ida-Virumaa haridusvõimaluste suurendamisega on kolledž parandanud piirkonna elukvaliteeti ning osalenud aktiivselt kohalike probleemide teadvustamisel ja lahendamisel ka väljaspool haridusvaldkonda. 

Pärnu kolledž teeb kõrghariduse kättesaadavaks Lääne-Eestis, edendades teenusmajandust ettevõtluses, turismi- ja sotsiaalvaldkonnas ning hoides ja arendades akadeemilisi traditsioone. Kolledžis tehakse teadus- ja õppetööd ka mereökoloogia ja ressursside juhtimise alal. 

Viljandi kultuuriakadeemial on oluline koht Eesti pärimuskultuuri uurimisel, hoidmisel ja arendamisel. Viljandist saavad alguse pärandtehnoloogia uuenduslikud rakendusviisid, andes hoogu kultuuri ja loomemajanduse arengule.  

#ülikoolist

Ülikoolipere heaolu

Ülikool on üks suuremaid ja mitmekesisema liikmeskonnaga organisatsioone Eestis. Töötame selle nimel, et pakkuda ülikooliperele toetavat ja turvalist töö- ning õpikeskkonda.
#kestlikkus #teadus #ülikoolist
peahoone

Tartu Ülikooli kestliku arengu keskus hõlbustab teadusaladevahelist koostööd

#ülikoolist
Ruth Tammeorg ja Toomas Asser

Tartu Ülikool ja Tartu Ülikooli Ametiühing allkirjastasid uue kollektiivlepingu