Pooled Tartu ülikooli IT-tudengid saavad stipendiumi

Uuest õppeaastast suurenevad Tartu ülikoolis arvutiteaduse erialade tudengitele makstavad stipendiumid, et motiveerida üliõpilasi õppima täiskoormusega riigile prioriteetsetes valdkondades. Esimest korda antakse stipendium pea pooltele IT-tudengitele.

Viimased kolm aastat on 20% parimatest TÜ informaatika bakalaureuse- ja magistriõppe ning tarkvaratehnika magistriõppe tudengitest saanud oma õpingute toetuseks stipendiumi. Uuest õppeaastast lisandub juba jagatavale stipendiumile Euroopa sotsiaalfondi toetus, mis katab pea kõiki loodus- ja täppisteaduste valdkonna erialad, sh IT-erialad.

Täiendav stipendium tagab pooltele TÜ arvutiteaduse instituudis õppivatele tudengitele võimaluse saada toetust. 20% parimatest IT-tudengitest saavad bakalaureuseastmes stipendiumi 240 eurot kuus ning magistris 300 eurot kuus. Pingereas järgmised 30% kandidaate saavad stipendiumi 160 eurot kuus.

Tartu ülikooli matemaatika-informaatikateaduskonna prodekaani Varmo Vene sõnul on erialastipendiumid olulised, et tudengid saaksid keskenduda täielikult kõrghariduse omandamisele. „Oleme ülikoolis leidnud võimaluse, et toetada andekaid tudengeid erialadel, mille järele on tugev ühiskondlik nõudlus. IT akadeemia ja Euroopa sotsiaalfondi vahendite kombineerimisel saame tunnustada tublisid ja kõige silmapaistvamaid arvestatavalt suurema stipendiumiga,“ lisas Vene.

Vene on kindel, et vaid läbi õppetööle pühendumise saab tagada pealetuleva IT-põlvkonna kvaliteedi, kes looksid oma tegevusega nii kohalikku kui ka rahvusvahelist lisaväärtust ning paneksid aluse tugevatele IT-ettevõtetele, nagu seda on teinud vilistlastest eelkäijad, ZeroTurnaround’i, Taxify, Nortali, Fortumo, Transferwise’I jt IT-ettevõtete asutajad.

Erialastipendiume saavad taotleda tudengid, kes õpivad täiskoormusel ega viibi akadeemilisel puhkusel, kelle õppeaeg ei ole ületanud õppekava nominaalkestust. Lisaks ei tohi olla stipendiumi taotlemisele eelnenud semestril ühtegi negatiivset õpitulemust ning õppekava peab olema täidetud kumulatiivselt vähemalt 30 ainepunkti semestri kohta.

Lisainfo: Varmo Vene, Tartu ülikooli matemaatika-informaatikateaduskonna prodekaan, tel: 737 5870, e-post: varmo.vene@ut.ee.

Vaata ka Tartu ülikooli vilistlasvideo IT-hariduse kohta. Oma kogemusest läbi Mirtel Pohla kõneleb Sharemind looja, arvutiteaduse insituudi vilistlane Dan Bogdanov.

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressiesindaja
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392