Professor Lisheng Dong küsib oma inauguratsiooniloengus, mis läks valesti Hiina elamumajandusreformis

Esmaspäeval, 5. märtsil kell 16.15 peab TÜ Aasia poliitika professor Lisheng Dong Tartu ülikooli aulas ingliskeelse inauguratsiooniloengu teemal „Hiina elamumajandusreform: mis läks viltu?“.

Hiina elamumajanduspoliitika tegi 20. sajandi lõpul läbi põhjaliku muutuse. Kõigepealt keskendus riik sotsiaaleluasemete pakkumisele osaliselt riigiasutuste (näiteks riigi omandis olevate ettevõtete) kaudu. Teiseks hakati järk-järgult avama kommerts-eluasemeturgu ja kolmandaks seati rõhk elamumajanduse turuaspektidele. Seetõttu sattusid sotsiaaleluasemed surve alla ja nende osatähtsus vähenes. Neljandaks on alates 2012. aastast üha rohkem keskendutud sotsiaalsele sidususele, mitte üksnes majanduskasvule.

Vaatlejad on märkinud, et elamumajandusreformide kolmandat etappi iseloomustas ebamäärasus. Reformidel oli ka negatiivseid tagajärgi. Ennekõike ilmnes see eluasemete kallinemises, mistõttu muutusid need vaeste jaoks kättesaamatuks.

Mis põhjustas Hiina eluasemepoliitikas probleeme ja pingeid? Selle uurimiseks saab kasutada kaht laiemat raamistikku: esiteks ratsionaalsete huvide vaatepunkti ja teiseks institutsioonide ülesehitusele keskenduvat instrumentaalset-strukturaalset vaatepunkti.

Esimene lähenemine osutab, et otsustajad seadsid esikohale võimuhuvid, keskendusid kiire tulu saamisele ja jätsid oluliste sotsiaalsete rühmade huvid tähelepanuta. Teine lähenemine täidab selles ülevaates mõne lünga, näidates, kuidas negatiivsete tagajärgede teket soodustasid pinged keskvõimu ja regioonide suhetes ning ebatõhusad mehhanismid, millega eluasemepoliitikat koordineeriti ja kontrolliti. Läbikukkunud poliitika parandamiseks on Hiinas nüüd vaja struktuurseid ja rahandusreforme.

Lisheng Dong on Tartu ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi Aasia poliitika professor ja Hiina sotsiaalteaduste akadeemia emeriitprofessor. Juunist 2015 maini 2017 töötas ta Marie Curie stipendiaadina Ühendkuningriigis Glasgow’ ülikoolis. Professor Dong on avaldanud 20 teost, 48 eelretsenseeritud teadusartiklit ja olnud 20 teose kaasautor. 2012. aastal pälvis ta Pierre de Celles’ autasu, mis antakse silmapaistvate saavutuste eest avaliku halduse õpetamisel. Tema uusim monograafia kannab tõlkes pealkirja „Avaliku halduse teooriad: instrumentaalne ja väärtuspõhine ratsionaalsus“. Professor Dong on kogumike „Urban Mobilizations and the New Media in Contemporary China“ ning „China and the European Union“ kaastoimetaja. Ta on avaldanud artikleid ajakirjades Public Administration Review, American Review of Public Administration, International Public Management Journal, International Review of Administrative Sciences ja Journal of Contemporary China.

Professor Dongi Tartus töötamist toetatakse Tartu ülikooli ASTRA projektist „PER ASPERA“, mida rahastab Euroopa liidu regionaalarengu fond.

Tema inauguratsiooniloengu otseülekannet saab jälgida UTTV vahendusel.

 

Lisainfo: Lisheng Dong, Tartu ülikooli Aasia poliitika professor, lisheng.dong@ut.ee

Mari-Liis Pintson
Pressinõunik
Tel: +(372) 737 5681
Mob: +(372) 5866 8677