Rahvusvaheline akrediteerimiskomisjon tunnistas Tartu Ülikooli ettevõtlikuks ülikooliks

Ettevõtlike ülikoolide akrediteerimiskomisjon ACEEU andis täna, 20. juunil Tartu Ülikoolile üle ettevõtliku ülikooli rahvusvahelise akrediteeringu.

Tartu Ülikool on viimastel aastatel teadlikult pingutanud ettevõtlusõppe arendamiseks ning partnerlussuhete loomiseks nii ettevõtete kui ka muude organisatsioonidega, et edendada teadmistepõhist ja uuendusmeelset ühiskonda.

Tartu Ülikooli arendusprorektor Erik Puura ütles, et igale klassikalisele ülikoolile nagu Tartu Ülikool on ACEEU (Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Unviersties) akrediteering garantii, mis kinnitab, et püstitatud eesmärgid ja ettevõtluse toetamiseks sisse seatud tegevused vastavad maailma parimatele tavadele. „ACEEU ekspertide soovitused aitavad meil kindlasti sõnastada ka uusi strateegiaid ja plaane. Kogu akrediteerimisprotsess oli meeldiv intellektuaalne harjutus, mille tulemus on usaldusväärne, ning ülikoolil on au ja rõõm olla esimeste akrediteeritute hulgas,“ sõnas Puura.

Tartu Ülikool alustas akrediteerimisprotsessi 2017. aastal. „Alguses saatsime komisjonile eneseanalüüsi aruande, kirjeldades, kuidas Tartu Ülikool ettevõtlust arendab. Komisjoni eksperdid külastasid meid 2018. aasta juunis ja kohtusid ligi poolesaja ülikooli liikmega,“ kirjeldas protsessi Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse juhataja Kristel Reim.

Erik Puura lisas, et atesteerimine ei ole eesmärk omaette. „Tartu Ülikool on võtnud selge sihi suurendada sidusust ühiskonnaga ning tegutseb selle nimel, et meie teadlaste loodu ja avastatu ka päriselt majanduse arengule kaasa aitaks ja inimeste elu paremaks muudaks. Seda rõhutati ülikooli arengukonverentsil 17. mail ja see moodustab ühe kandva telje ülikooli uues arengukavas, mille arutelud jõuavad lõpptulemuseni selle aasta sügiseks. Samuti oleme teinud suuri samme ettevõtlusõppe sisseviimisel õppekavadesse,“ selgitas Puura.

Kindlasti annab ettevõtluskoostööle hoogu uue aasta alguses avatav Tartu Ülikooli Delta keskus, kus hakkavad üheskoos tegutsema teadlased, üliõpilased ja teaduskoostööst huvitatud ettevõtted.

Akrediteerimistunnistus anti Tartu Ülikoolile pidulikult üle täna, 20. juunil Helsingis toimunud ülikoolide ettevõtlusinnovatsiooni konverentsil enam kui 700 osaleja ees ning seda oli vastu võtmas Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse ettevõtlusnõustaja Aivar Pere.

Ettevõtlike ja ühiskonda mõjutavate ülikoolide akrediteerimiskomisjoni ACEEU (www.aceeu.org) kutsus 2016. aastal ellu ülikoolide ettevõtlusinnovatsiooni võrgustik UIIN (University Industry Innovation Network) ning selles osalevad rahvusvahelised kaasamis- ja ettevõtluseksperdid. Peale Tartu Ülikooli on ACEEU-lt ettevõtliku ülikooli akrediteeringu pälvinud vaid neli ülikooli: 2017. aastal Austraalia Adelaide’i Ülikool, 2018. aastal Colombia EAN-i Ülikool ning 2019. aastal Malaisia Juhtimise ja Teaduse Ülikool ja Rootsi Chalmersi Tehnoloogiaülikool. Koos Tartu Ülikooliga taotles akrediteeringut veel 13 ülikooli, teiste hulgas meie regioonist Turu ja Varssavi ülikool, mis kuuluvad maailma tugevaimate ülikoolide hulka.

Lisateave: Erik Puura, TÜ arendusprorektor, 737 4802, 506 9882, erik.puura@ut.ee

Sandra Sommer pressiesindaja tel +372 737 5681
mob +372 5307 7820 sandra.sommer@ut.ee
www.ut.ee