Rahvusvaheline küberkaitse suvekool toob kokku oma ala asjatundjad

1. juulil algab Voore puhkekeskuses doktorantide ja noorte spetsialistide traditsiooniline rahvusvaheline küberkaitse suvekool, mille eesmärk on anda osavõtjatele uusi teadmisi ning arendada rahvusvahelist õppe- ja teaduskoostööd. Ürituse korraldab Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut.

Selle aasta suvekool kannab pealkirja „Plokiahelad: rakendused ja turvalisus“. Tähelepanu alla võetakse plokiahelad ja nende mõju ühiskonnas toimuvatele digitaalsetele muutustele, keskendudes eelkõige plokiahela kasutamise õiguslikele ja majanduslikele aspektidele, turvalistele rakendustele ja plokiahela krüptograafiale. Osalejad tulevad Austraaliast, Saksamaalt, Leedust, Tšehhist, Norrast, Soomest, Itaaliast, Poolast ja Eestist.

TÜ arvutiteaduse instituudi infoturbe professor Raimundas Matulevicius selgitas, et plokiahel on andmebaasitehnoloogia, mis erineb varasemast kesksete andmebaaside tehnoloogiast oma jagatud olemuse poolest. „See muudab sissemurdmise ja andmete muutmise palju raskemaks, sest kõik plokiahela võrgus osalejad näevad kõiki muudatusi kohe,“ sõnas ta.
Arvutiteaduse instituudi küberkaitse valdkonna koordinaator Madis Raaper ütles, et Eestis on tugev digitaalne ökosüsteem ja Tartu Ülikooli tugevus plokiahelatehnoloogia vallas on peamine põhjus, miks see teema tänavuse suvekooli jaoks välja valiti. „Meil on plokiahelatehnoloogia kasutamiseks head teoreetilised ja praktilised oskused ning tänu sellele saame suvekoolis anda neid edasi nii Eesti kui ka välisülikoolide üliõpilastele ja spetsialistidele,“ märkis Raaper.

Haridus- ja Teadusministeeriumi infotehnoloogia nõuniku Jaak Antoni sõnul peame digiriigina oluliseks küberruumi kasutamise turvalisust ja selle tagamiseks vajalike kõrgtasemel spetsialistide ning teadurite ettevalmistust. „Küberkaitse suvekool on üks viis selle saavutamiseks,“ ütles Anton.

Suvekooli peaesinejad on Eesti küberturvalisuse ettevõtte Guardtime asepresident Ivo Lõhmus ja Eesti riigi tehnoloogiate juht Kristo Vaher. Samuti toimuvad arutelud ja ühel päeval grupitöö suvekooli kõige olulisemate teemade arutamiseks. Suvekooli osalejaid juhendavad 14 oma ala spetsialisti Eestist, Austraaliast, Hollandist, Austriast, Šveitsist ja Saksamaalt.

Ürituse korraldamist toetavad Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus IT Akadeemia programmi kaudu ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Lisateave:
Madis Raaper, TÜ arvutiteaduse instituudi küberkaitse valdkonna koordinaator, 527 9153, madis.raaper@ut.ee
Jaak Anton, HTM-i infotehnoloogia nõunik, 506 5655, jaak.anton@hm.ee

Sandra Sommer
pressiesindaja
tel +372 737 5681
mob +372 5307 7820