Rahvusvahelise sümpoosioni keskmes on armastus ja tunded

27.–29. jaanuarini toimub Tartu Ülikoolis sümpoosion „Armastus ja tunded vanapõhja kirjanduses“, mis toob kogu maailmast kokku juhtivad saagade uurijad.

Keskaegseid Skandinaavia inimesi iseloomustatakse sageli emotsionaalselt kammitsetutena, stoilistena ebaõnne ja vigastuste suhtes ning pigem armutute võitlejate kui tundlike armastajatena. Osaliselt võib sellise kujutluse tekkimine olla tingitud keskaegsetest islandlaste saagadest, kus kirjeldatakse harva avatud tundeid või sisemist heitlust ja kus enamasti on tegemist vägivallast kannustatud vaenamise ning napisõnaliste dialoogidega. Armastuse ja tunnete väljendamise temaatikat vanapõhja kirjanduses on teadustöödes pikka aega peetud väheoluliseks. Viimastel aastakümnetel on teemakäsitlus muutunud ja emotsioonide temaatika on saanud oluliseks ka teadusuuringutes. Varasemad eelarvamused on hüljatud, kasutusele on võetud uudsed lähenemisviisid ning jõutud uute järeldusteni. Saagades kirjeldatakse ka tundeid, ent nende kujutusviis ei ole meile harjumuspärane. Prantsuse romansside armulood olid keskaegses Skandinaavias vägagi populaarsed ja neid tõlgiti ohtralt. Armastuse ja tunnete väljendamine oli muinaspõhja tekstides tavapärane.

Sümpoosionil tutvustavad oma uurimistöid 22 teadlast 12 riigist. Peaesinejateks on Alison Finlay (Birkbecki Kolledž), kes räägib armastusest islandlaste saagades, professor Sif Rikharðsdóttir (Islandi Ülikool), kes kõneleb üldisemalt armastuse kontseptsioonist vanapõhja kirjanduses, professor Klaus Johan Myrvoll (Stavangeri Ülikool), kes räägib armastusest vanapõhja skaldiluules, ja doktor Brynja Þorgeirsdóttir (Cambridge’i Ülikool), kes käsitleb tunnete kirjeldamist saagade värsi- ja proosaosades ning nende omavahelist interaktsiooni. Tartu Ülikooli teadlastest esinevad sümpoosionil Urmas Sutrop, Raili Marling ja Daniel Sävborg. 

Sümpoosioni eesmärk on edendada teadustööd, suurendada huvi tunnete väljendamise temaatika vastu vanapõhja kirjanduses ning tugevdada kontakte eri riikide teadlaste vahel. Korraldajad loodavad pakkuda ka laiemale kuulajaskonnale uusi teadmisi tundeid käsitlevatest teadusuuringutest ja vanapõhja kirjandusest.

Sümpoosioni korraldaja on Tartu Ülikooli skandinavistika professor Daniel Sävborg, kes on avaldanud monograafiad leinast Edda-luules ja armastusest vanapõhja kirjanduses.

Lisateave konverentsi kodulehel.

Uurimissuundade töölaud

Tartu Ülikooli uurimissuundade töölaud

Lipud peahoones ees

Eesti aukonsulid külastavad Tartut ja Tartu Ülikooli

Enlighti logo

Mis on Enlight? Võrgustiku võimalused ülikooliperele