Rahvusvahelisel konverentsil räägitakse mitmekeelsusest ja identiteedist

Konverentsi põhiteemad on mitmekeelsus ja identiteet, teise keele omandamine, mitmekeelne haridus, keelepoliitika ning tõlkimine. 1976. aastal esimest korda toimunud Põhjamaade kakskeelsust käsitlev konverents on järjekorras juba kümnes. Tartu Ülikoolis ja Eestis toimub konverents esimest korda.

TÜ õppeprorektori ja keeleteadlase Birute Klaasi sõnul on juubelikonverentsi korraldamisõigus Tartu Ülikoolile suureks tunnustuseks, sest tegemist on Põhjamaade kõige esinduslikuma mitmekeelsust käsitleva konverentside sarjaga. "Õigupoolest kuulume me ju ajalooliste kultuurisuhete, teadusliku profiili ja lähenemise poolest samasse piirkonda, samuti on mitmekeelsusuuringutel Tartu Ülikoolis pikad traditsioonid," rääkis Klaas.

Konverentsil peetakse kahe päeva jooksul 46 ettekannet, ettekannetega esinevad 13 riigi keeleteadlased. Plenaarettekannetega esinevad professor Jyrki Kalliokoski Helsingi Ülikoolist, professor Peeter Torop Tartu Ülikoolist ning professor Tatiana Chernigovskaya Peterburi Riiklikust Ülikoolist.

Konverents toimub ülikooli peahoone auditooriumides 139 ning 140 ja algab teisipäeval, 27. oktoobril kell 9.30 Tartu Ülikooli aulas Jyrki Kalliokoski plenaarettekandega. Konverentsi avab TÜ õppeprorektor prof Birute Klaas. Konverentsi töökeel on inglise keel.

Konverentsi korraldab TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituudi eesti keele (võõrkeelena) osakond.

/nordicconference


Lisainfo: Kristiina Praakli, konverentsi koordinaator, tel 737 5227, 5624 0553, kristiina.praakli@ut.ee


Karin Volmer
Tartu Ülikool
pressiesindaja
tel +372 737 5683
mob +372 5202807
e-post: avalik@ut.ee
/et/ulikoolist/yldinfo/press