Rektor: järgnevatel nädalatel on iga üksikisiku käitumine kriitilise tähtsusega

Koroonaviiruse levik on laialdane ja olukord tõsine. Igaühe kohus on hoiduda ebavajalikest kontaktidest. Kuna koolide ja kodude kõrval on nakatumise olulised allikad ka töökohad, tuleb ülikooliski vähendada kokkupuuteid ja suunata kaugtööle kõik, kelle töö iseloom seda võimaldab.

25. veebruaril otsustas valitsus koroonapiiranguid veelgi karmistada, sealhulgas haridusasutustes. 1.–28. märtsini võivad üliõpilased viibida õppehoonetes üksnes siis, kui vajavad hariduslikke tugiteenuseid või konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks, läbivad praktilist õpet, teevad eksameid või teste või osalevad olümpiaadidel. Tartu Ülikooli (TÜ) seni otsustatud suuresti veebipõhises õppekorralduses tuleb loobuda auditoorsete seminaride pidamisest. Kohustuslik on kanda maski, tagada tuleb inimeste hajutamine ning väljaspool õpperuumi kehtib 2+2-reegel.

Otsuse õppetöö korralduse kohta teeb instituudi või kolledži juht kooskõlastatult õppeprodekaaniga. Otsuse aprilli kohta teeme märtsi teises pooles.

Ülikooli raamatukogu jääb avatuks, kuid majas võib olla korraga kuni sada lugejat. Raamatukogu ruumides on kohustus kanda maski ja hoida teistega vahet. Palume raamatukogu mitte kasutada seltskondlikeks kohtumisteks. Täpsemad juhised on raamatukogu kodulehel.

3.–28. märtsini on külastajatele suletud ka TÜ muuseum, botaanikaaed ja loodusmuuseum. Ümber on korraldatud töö TÜ akadeemilises spordiklubis.

Vältida tuleb kogunemisi kohvinurkades, puhkekohtades ja õppehoonete söögikohtades. Soovitame tungivalt vältida ühiseid lõunasööke ka väljaspool ülikooli hooneid. Paneme üliõpilastele südamele, et ei kogunetaks ühistegevuseks, sh pidudeks ühiselamutes.

Ülikooli iga liige peab kaasa aitama sellele, et järgmise nelja nädala jooksul langeks nakkuskordaja alla ühe. Palun kõigi tähelepanelikkust ja vastutustundlikku käitumist eesootaval kriitilisel ajal. Meie ühine eesmärk on naasta tavapärase elu-, töö- ja õppekorralduse juurde võimalikult kiiresti.

 

Toomas Asser
Tartu Ülikooli rektor