Autor:
Kristi Kerge

Rektoraat kohtus Brüsselis Euroopa Liidu teaduspoliitika kujundajatega

Ülikooli rektoraadi liikmed viibisid 7.–8. veebruaril Brüsselis, et saada ülevaade Euroopa Liidu lähiaja teadus- ja kõrghariduspoliitika suundadest, anda poliitikakujundajatele edasi ootused ülikoole puudutavate rahastusmeetmete suhtes ning tutvustada Tartu Ülikooli kui Euroopa tugevat teadusülikooli.

Rektor Toomas Asser sõnas, et kuna Euroopa Liidus (EL) on lähiajal toimumas mitmesuguseid muutuseid, on just praegu ülikoolile oluline olla kursis nii eesootavate muutuste kui ka kaasarääkimisvõimalustega. „Uuest Euroopa Parlamendi koosseisust sõltuvad nii järgmise Euroopa Liidu eelarveperioodi ettevalmistused kui ka esmatähtsate teemade valik. Ülikoolide jaoks on tähtis, et europarlamendi valimisdebattides oleksid tähelepanu all ka teaduse, innovatsiooni ja kõrghariduse teemad. On teada, et Euroopa Liidu eelarve on suure surve all, mistõttu peame seisma selle eest, et ülikoole puudutavate Horisondi ja Erasmuse programmi eelarved ei jääks teiste vältimatult vajalike investeeringute varju, mis hõlmavad näiteks rohe- ja digipööret, julgeolekut ja Ukraina abistamist,“ märkis Asser.

Visiidi ajal kohtuti teiste seas Euroopa Teadusnõukogu (ERC) presidendi Maria Leptini, Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKE-de peadirektoraadi asepeadirektori Maive Rute ning Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi asepeadirektori Signe Ratsoga. Eesti Vabariigi alalises esinduses kohtusid rektoraadiga suursaadik Aivo Orav, kes on Eesti Vabariigi alaline esindaja Euroopa Liidu juures, Haridus- ja Teadusministeeriumi alalised esindajad Euroopa Liidu juures – teadusküsimuste nõunik Heidi Paju ning haridus- ja noorteküsimuste nõunik Anu Peljo –, ning Eesti Teadusagentuuri esindajad Brüsselis Kristel Oitmaa ja Carmen Kivistik.

Veel külastas rektoraat Euroopa teadusülikoolide võrgustikku The Guild, mille asutajaliikmete hulka kuulub ka Tartu Ülikool. Kohtumisel osalesid ka Euroopa Komisjoni hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraadis Marie Skłodowska-Curie meetmega tegeleva üksuse juht Claire Morel ja meetme hindamise välisekspert Thierry Devars. Lisaks tutvustas EL-i praeguse eesistujariigi Belgia esindaja Stijn Delauré eesistumisaegseid peamisi teadus- ja innovatsioonipoliitilisi teemasid. Üks neist puudutab eelmise raamprogrammi „Horisont 2020“ järelhindamist, mille põhjal saavad liikmesriigid teha oma järeldused ja mis on aluseks järgmise programmi kujundamisel.

Kohtumistel saadi ülevaade Euroopa teadus- ja kõrghariduspoliitika peamistest suundumustest. Kuna parasjagu on käimas arutelu uute raamprogrammide tingimuste üle, on nii riikidel kui ka ülikoolide võrgustikel õige aeg anda neile tagasisidet. Uue teemana on Euroopa Komisjonis käsil teadusjulgeoleku soovituste väljatöötamine majandusjulgeoleku paketi ühe osana.

Visiidi lõpus osalesid rektoraadi liikmed EL-i Eesti esinduses toimunud seminaril „Towards a Digital Twin for Biodiversity“, kus tutvustati teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa Horisont“ rahastusmeetme „Teaming for Excellence“ taotlusvoorus osalevat projekti, mille juhtpartner on Tartu Ülikool ning partnerid Chalmersi Tehnikaülikool, Max Plancki Instituut ja elurikkuse keskus Naturalis.

Kõrghariduse rahastamise seminaril osalejad.

Eksperdid arutasid kõrghariduse rahastamise tulevikku

Tartu Ülikooli peahoone

Algab ülikooli uue arengukava koostamine

Delta building near Emajõgi

Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskust hakkab juhtima Mihkel Tammo