Rektorite Nõukogu väljendab nördimust valitsuse plaani üle suurendada Eesti kõrghariduse rahastuse mahajäämust

Ülikoolideni jõudnud info kohaselt plaanib valitsus kasvatada järgmisel aastal õpetajate palgafondi 7,3% ja kõrghariduse tegevustoetust 3,2%.

See plaan süvendab õppejõudude palkade mahajäämust õpetajate palkadest ja kõrghariduse mahajäämust muust elust Eestis.

Ülikoolides on 633 akadeemilist töötajat, kelle palk jääb alla õpetajate miinimumi (1412 eurot), neist 112 on doktorikraadiga.

Kolmandik (33%) kõikidest akadeemilistest töötajatest saab vähem palka kui üldhariduskoolide arvestuslik keskmine (1653 eurot).

Õppejõudude motivatsiooni säilitamiseks on surve nende palkade tõstmiseks väga suur sõltumata riigieelarvesse kavandatud summadest.

Rektorite Nõukogu väljendab nördimust valitsuse plaani üle suurendada Eesti kõrghariduse rahastuse mahajäämust.

See viib meid olukorda, kus ülikoolid on sunnitud taganema oma halduslepingus sätestatud kohustustest ja alustama tasuta eestikeelse õppe vähendamist.

Lisateave:
Mart Kalm, Rektorite Nõukogu juhatuse esimees, 513 6274, mart.kalm@artun.ee
Hanna Kanep, Rektorite Nõukogu tegevsekretär, 503 5403, hanna.kanep@ern.ee