Seireuuring annab ülevaate koroonaviiruse ja sellevastaste antikehade levimusest 26. oktoobriks

13. oktoobril algas Tartu Ülikooli juhitava seireuuringu uus etapp, mis annab ülevaate nii koroonaviiruse kui ka sellevastaste antikehade levimusest täisealises elanikkonnas 26. oktoobriks. 

Eelmine seireetapp toimus kuu aja eest ja vahepeal on viiruseolukord Eestis kiiresti muutunud. Hoogsalt kasvab nii uute päevaste nakatumisjuhtumite kui ka haiglaravi vajavate patsientide arv. „Vaktsineerimistempo on viimasel ajal aeglustunud ja meil on viimase seireuuringu andmeil täisealiste elanike seas neljandik neid, kes pole saanud viirusevastast kaitset ei vaktsineerimise ega ka haiguse läbipõdemise teel. Seepärast on oluline jälgida nii koroonaviiruse kui ka sellevastaste antikehade levimuse muutusi, et olukorra kontrolli all hoidmiseks vajalikke reegleid kohandada,“ selgitas uuringu juht, Tartu Ülikooli peremeditsiini professor Ruth Kalda.

Uuringus osalemine

Ajavahemikus 13. - 25. oktoobrini kutsutakse juhuvalimi alusel uuringus osalema umbes 2500 täisealist inimest. Uuringufirma Kantar Emor küsitleb osalisi telefoni teel. Küsitletutele saadetakse proovivõtu aja broneerimiseks veebilink või helistatakse avaliku testimise kõnekeskusest, mille tööd korraldavad Medicum ja Synlab. Sel moel lepitakse kokku aeg sobivasse testimispunkti tulekuks. Proovivõtt vältab umbes 10 minutit. Puudega inimesed, eakad ja piiratud liikumisvõimega inimesed saavad tellida koju testimisbrigaadi.

Testi tulemustest teavitatakse osalenut kolme päeva jooksul. Tulemused kantakse patsiendiportaali. Positiivse viiruseproovi andnud inimestega suhtleb uuringumeeskond kahe kuni nelja nädala jooksul, et jälgida haiguse kulgu.

Uuringut teeb Tartu Ülikooli laiapõhjaline teadusrühm koostöös Synlab Eesti, Medicumi ja Kantar Emoriga.

Rohkem infot koroonaviiruse antikehade määramise kohta on koroonatestimise kodulehel. Koroonaviiruse levimuse seireuuringu info leiab Tartu Ülikooli veebilehelt.

Lisateave: Ruth Kalda, Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi juhataja, peremeditsiini professor, 5698 5599, ruth.kalda@ut.ee