Seireuuringu viimane etapp annab ülevaate viiruseolukorrast 22. juuniks

Tartu Ülikooli juhitava koroonaviiruse levimuse seireuuringu seekordne, viimane etapp toimub 10.–21. juunini. Uuring annab ülevaate nii koroonaviiruse levimusest kui ka viirusevastaste antikehadega inimeste hulgast täiskasvanud rahvastikus.

Seireetapi vältel testitakse juhuvalimi alusel 2500 täiskasvanud elanikku üle Eesti. Uuringu juhi, Tartu Ülikooli peremeditsiini professori Ruth Kalda sõnul jääb see praegu viimaseks seireetapiks. Edasine seirevajadus sõltub viiruseolukorra muutustest. „Loodame väga, et saavutame suvega sellise vaktsineerituse taseme, et viiruse levik meie igapäevaelu enam senisel moel ei halva. Ülikooli teadlased on valmis olukorra muutudes vajaduse korral seirega taas jätkama,“ ütles Kalda.

Uuringus osalemine

Uuringu valimisse sattunutele saadab osalemiskutsed uuringufirma Kantar Emor. Esmalt palutakse täita veebiküsimustik. Seejärel saadetakse osalejatele testimisele registreerumiseks veebilink või helistatakse Medicumi ja Synlabi testimise kõnekeskusest, et leppida kokku aeg sobivasse testimispunkti tulekuks. Koroonaviiruse proov tehakse ninaneelust, koroonaviirusevastaste antikehade taseme teadasaamiseks on vaja anda veenivereproov. Protseduur vältab umbes 10 minutit. Puudega inimesed, eakad ja piiratud liikumisvõimega inimesed saavad tellida koju testimisbrigaadi.

Testi tulemustest teavitatakse uuringus osalenut kolme päeva jooksul. Tulemused kantakse patsiendiportaali. Positiivse viiruseproovi andnud inimestega suhtleb uuringumeeskond kahe kuni nelja nädala jooksul, et jälgida haiguse kulgu. Uuringut teeb Tartu Ülikooli laiapõhjaline teadusrühm koostöös Synlab Eesti, Medicumi ja Kantar Emoriga.

Rohkem infot koroonaviiruse antikehade määramise kohta on koroonatestimise kodulehel. Koroonaviiruse levimuse seireuuringu info leiab Tartu Ülikooli veebilehelt.

Lisateave: Ruth Kalda, Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi juhataja, peremeditsiini professor, 5698 5599, ruth.kalda@ut.ee