Seireuuringus hinnatakse koroonaviiruse levimuse kõrval ka viirusevastaste antikehade hulka

Tartu Ülikooli koroonaviiruse levimuse seireuuringus asutakse viiruse leviku kõrval hindama ka seda, kui paljude inimeste organismis on viiruse vastu tekkinud antikehad ning millisel hulgal neid on. Nii saab peale viiruse levimuse ülevaate ka võimaliku immuunsuse saavutanute osakaalust täiskasvanud elanike seas.

Koroonaviirusevastased antikehad tekivad inimese verre teisel kuni kolmandal haigusnädalal või pärast vaktsineerimist. Uuringute andmeil võivad antikehad püsida veres vähemalt pool aastat. Seireuuringu juhi, Tartu Ülikooli peremeditsiini professori Ruth Kalda sõnul lisati antikehade analüüsimine uuringusse selleks, et saada parem ülevaade võimaliku immuunsuse tekkest täiskasvanutel. „Antikehade test näitab, kui paljud inimesed on koroonaviirusest põhjustatud haiguse läbi põdenud või koroonaviirusega kokku puutunud. Lisaks võimaldab antikehade määramine hinnata immuunsuse taset elanikkonnas, võttes arvesse ka seda, et teatud hulk inimesi on juba saanud koroonavastase vaktsiini. Saadud teadmistest on abi tervishoiukorralduslike otsuste tegijatele,“ selgitas Kalda.

Seireuuringu proove võetakse edaspidi ainult siseruumides

Seekordne seireetapp toimub 11.–21. veebruarini ning selle vältel küsitletakse ja testitakse juhuvalimi alusel 2500 täiskasvanud inimest üle Eesti. Kuna antikehade uuring eeldab veeniverest proovi võtmist, muutub senine seireuuringu testimiskorraldus ja kõik proovid võetakse siseruumides selleks eraldi loodud testimispunktides.

Edaspidi palutakse uuringus osalejatel anda korraga kaks proovi: viiruseproov ninaneelust ja antikehade taseme hindamiseks vajalik proov veeniverest. Proovi andmiseks helistatakse osalejatele Medicumi ja Synlabi testimise kõnekeskusest ning lepitakse kokku sobiv aeg maakonnakeskustesse loodud testimispunkti tulekuks. Seal on uuringus osalejate vastuvõtuks sisse seatud eraldi testimiskohad. Mõlema proovi andmiseks kulub kokku umbes 10 minutit. Puudega inimestel, eakatel ja piiratud liikumisvõimega inimestel on endiselt võimalik tellida koju testimisbrigaad.

Testide vastused saab uuringus osaleja kolme päeva jooksul. Tulemused kantakse ka tervise infosüsteemi. Uuringu käigus positiivse viiruseproovi andnud inimestega suhtleb uuringumeeskond kahe kuni nelja nädala jooksul korrapäraselt, et jälgida haiguse kulgu.

Uuringut teeb Tartu Ülikooli laiapõhjaline teadusrühm koostöös Synlab Eesti, Medicumi ja Kantar Emoriga.

Rohkem infot koroonaviiruse antikehade määramise kohta on koroonatestimise kodulehel. Koroonaviiruse levimuse seireuuringu info leiab Tartu Ülikooli veebilehelt.

Lisateave: Ruth Kalda, Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi juhataja, peremeditsiini professor, 5698 5599, ruth.kalda@ut.ee

Sandra Sommer pressinõunik 737 5681
5307 7820 sandra.sommer@ut.ee
www.ut.ee