Seireuuringus hinnatakse koroonaviirusevastaste antikehade levimust täisealiste seas

Tartu Ülikooli teadlaste eestvedamisel algas täna koroonaviiruse levimuse seireuuringu uus etapp. Uuringu tulemusena antakse 28. septembriks ülevaade koroonaviiruse ja sellevastaste antikehade levimusest täisealiste elanike hulgas.

Seireuuringu juhi, Tartu Ülikooli peremeditsiini professori Ruth Kalda sõnul on koroonaviirusevastaste antikehade levimus täisealises elanikkonnas oluline mõõdik, mis aitab olukorra kontrollimiseks vajalikke reegleid seada. Antikehad tekivad organismis haiguse läbipõdemise või vaktsineerimise järel. „Praeguses nakatumisstatistikas kajastub jätkuvalt murettekitav haiglaravivajaduse suurenemine. Kiireim ja ohutuim viis selle pidurdamiseks on vaktsineerimine, sest suurim risk koroonaviiruse tõttu haiglasse sattuda on inimestel, kes pole koroonat põdenud ja on vaktsineerimata. Suvistes uuringuetappides selgus, et viirusevastaste antikehadeta oli umbes kolmandik täisealistest,“ ütles Kalda.

Uuringus osalemine

15.–27. septembrini toimuvasse uuringuetappi kutsutakse juhuvalimi alusel umbes 2500 täisealist inimest, kellelt võetakse koroonaviirusevastaste antikehade määramiseks veenivereproov ja ninaneelust koroonaviiruse proov. Kui varem küsitleti uuringuvalimisse sattunud inimesi valdavalt veebi teel, siis sedapuhku korraldab Kantar Emor telefoniküsitluse, et vähendada valimi nihet, mis ei võimalda teha üldistusi kogu täisealise elanikkonna kohta.

Osalejatele saadetakse proovivõtuaja broneerimiseks veebilink või helistatakse Medicumi ja Synlabi ühisest avaliku testimise kõnekeskusest, et leppida kokku aeg sobivasse testimispunkti tulekuks. Proovivõtt vältab umbes 10 minutit. Puudega inimesed, eakad ja piiratud liikumisvõimega inimesed saavad tellida koju testimisbrigaadi.

Testi tulemustest teavitatakse osalenut kolme päeva jooksul. Tulemused kantakse patsiendiportaali. Positiivse viiruseproovi andnud inimestega suhtleb uuringumeeskond kahe kuni nelja nädala jooksul, et jälgida haiguse kulgu.

Uuringut teeb Tartu Ülikooli laiapõhjaline teadusrühm koostöös Synlab Eesti, Medicumi ja Kantar Emoriga.
Rohkem infot koroonaviiruse antikehade määramise kohta on koroonatestimise kodulehel. Koroonaviiruse levimuse seireuuringu info leiab Tartu Ülikooli veebilehelt.

Lisateave: Ruth Kalda, Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituudi juhataja, peremeditsiini professor, 5698 5599, ruth.kalda@ut.ee