Autor:
Andero Kalju

Spikker uuele tudengile

Ülikooliõpingutega alustamine on suur elumuutus ja kõike uut on nii palju, et silme eest võtab kirjuks. Siin on värsketele üliõpilastele väike spikker, mis aitab tudengieluga veidi hõlpsamini kohaneda ja asjatut segadust vähendada.

 

Tehnilised abilised

Ülikooli kasutajatunnustega (nendesamadega, millega logid sisse õppeinfosüsteemi (ÕIS) ja Moodle’isse) saad kasutada mitut tarkvaralahendust, mis on õppetöös abiks.

 • Microsoft Office 365, mida lisaks töötajatele ka üliõpilased ülikooli kasutajatunnuse ja parooliga tasuta kasutada saavad, sisaldab nii tavalisi rakendusi nagu Word, Excel ja PowerPoint kui ka lisarakendusi Sharepoint, Onedrive, Teams, Outlook jpm. Paigaldamisabi leiad lehelt 365.ut.ee.
 • Eraldi väärib tähelepanu Microsofti pilveteenus Onedrive, kus on võimalik kuni 50 GB mahus faile turvaliselt hoiustada.
 • Grammarly õigekirjaabi saad kasutada siis, kui registreerid Office 365 rakenduses oma konto ja seejärel logid sisse grammarly.com lehe kaudu.
 • Aadressi ut-ee.zoom.us kaudu sisenedes on võimalik teha piiramatu ajaga ja kuni 300 inimesega Zoomi kõnesid.
 • Ülikooli raamatukogu andmebaaside kaudu pääsed ligi rikkalikule teadusajakirjandusele.

 

Sinu õigused õppetöös

Võimalike konfliktide vältimiseks on oluline olla kursis oma õiguste ja kohustustega. Selleks on sinu eest juba üksjagu tööd ära tehtud.

 • Kõige olulisem õppetööd reguleeriv dokument on õppekorralduseeskiri (ÕKE), milles on sätestatud õppeainete kohta kehtivad üldised reeglid, vaidlustamise kord ja tähtajad, aga ka näiteks eksmatrikuleerimise kord.
 • Kui oled langenud ülikoolis diskrimineerimise, kiusamise või ahistamise ohvriks, on sul võimalus esitada mitteametlik kaebus (oma programmijuhile, instituudi juhile või dekaanile) või ametlik kaebus (akadeemilisele sekretärile). Juhtumite lahendamise täpsemad võimalused on reguleeritud võrdse kohtlemise juhendis
 • Akadeemilistes käitumisnormides aitavad orienteeruda õppimise hea tava ja õpetamise hea tava.
 • Kui ei tea täpselt, kelle poole pöörduda või kust mure lahendamist alustada, pöördu oma üliõpilasesindaja poole. Nende nimed ja kontaktid leiad lehelt https://tyye.ut.ee/et/sisu/esindajad. Tõsisema õppealase õigusnõuga saab aidata üliõpilasesinduse õigusnõunik, kellele võid kirjutada aadressil tyye@ut.ee.

 

Majanduslik tugi

Vaatamata sellele, et suur osa õppekavadest on õppetasuta, on ülikooliõpingud üsna kulukad. Riiklikud toetused on paraku nigelad, aga siiski on olemas mitu võimalust.

 • Riiklikku õppelaenu on võimalik taotleda kuni 3000 eurot õppeaastas. Täpsema teabe leiad Haridus- ja Teadusministeeriumi lehelt.
 • Vajaduspõhist õppetoetust saab taotleda täiskoormusega õppiv Eesti kodanikust üliõpilane, kelle perekonna kuusissetulek jääb ühe pereliikme kohta alla 762,50 euro (kuni 24 eluaastani loetakse sind oma vanemate pereliikmeks, kui sa pole just abielus, lapsevanem või lapse hooldaja). Toetust määratakse kaks korda õppeaastas, sügis- ja kevadsemestriks.
 • Vajaduspõhist eritoetust saad taotleda juhul, kui oled saanud vajaduspõhise õppetoetuse taotlusele negatiivse vastuse põhjendusega, et perekonna kuusissetulek pereliikme kohta ületas ülempiiri, aga su majanduslik olukord on järsult halvenenud. Sügissemestril on taotluse esitamise aeg 11.‒30. septembrini.
 • Tulemusstipendiumi (100 eurot kuus) on võimalik taotleda igal semestril ÕIS-i kaudu (esmakursuslasel alates teisest semestrist). Stipendiumi määramise aluseks on eelneva semestri keskmine hinne. Osa riiklikult oluliste õppekavade puhul (õpetajakoolitus, IT) on ette nähtud eraldi erialastipendium.
 • Suurt valikut erastipendiume haldab Tartu Ülikooli Sihtasutus, samuti vahendab stipendiume, eriti õpirändega seonduvaid, Archimedes.

 

Kõht täis, meel hea

 • TÜ ruumides on söögikohad Chemicumis, tehnoloogiainstituudis, Delta keskuses, TÜ raamatukogus ja Ülikooli kohvikus. Lisaks käib töö soodsa tudengisöökla võimaluse tekitamiseks.
 • Peaaegu kõigis õppehoonetes on olemas tudengite õpi- ja puhkealad, kus on võimalik süüa oma kaasavõetud sööki ning samal ajal suhelda kaasüliõpilastega.
 • Heaks abimeheks parimate päevapakkumiste leidmisel on lehekülg www.paevapraad.ee/tartu.
 • Tänu kogukondlikule algatusele on mitmel pool Tartus toidujagamiskapid, kust saab võtta (ja kuhu ka ise viia) söögikraami.
 • Toiduabi jagab Tartus Toidupank. Kui soovid sealt tuge, tuleb taotleda linna sotsiaaltöötaja juures toimetulekutoetust.

 

Pärast õppetööd

Kõige olulisem on loomulikult pühenduda õppetööle, kuid üliõpilasaastad on ka aeg seiklusteks, tutvuste loomiseks ja enese igakülgseks arendamiseks.

 • Liitu endale huvi pakkuva tudengiorganisatsiooniga! Tartus on mitukümmend organisatsiooni, kus ennast proovile panna. Rohkem teavet leiad veebilehelt olerohkem.ee/tudengile.
 • Tee trenni! TÜ spordiklubi pakub TÜ üliõpilastele soodustusi. Lisaks on võimalik mitmel pool saada soodustust tudengistaatust tõendava ISIC-kaardiga.

 

*Lugu on esmalt avaldatud ajakirjas Universitas Tartuensis 2022. aasta augusti numbris. 

Tudengid õppimas

Ülikool toetab võimekaid esmakursuslasi praktiliste lisaõpivõimalustega

Tartu Ülikooli üliõpilased Delta õppehoones.

Õpi õpetajaks sinule lähimas maailma tippülikoolis!

pilt kahest mehest. üks mossitab ja teine naeratab

Emotsionaalse enesetunde küsimustik