Autor:
Mana Kaasik

Tartu Ülikool tutvustas Startup Dayl süvatehnoloogia iduettevõtluse võimalusi

15.–17. märtsil toimus Tartu Ülikooli spordihoones seitsmendat korda Baltikumi suurim ärifestival Startup Day. Kaaskorraldajana on Tartu Ülikool välja tulnud mitmekülgse programmiga, et tutvustada oma teadlaste ettevõtluspotentsiaaliga avastusi ja anda juba olemasolevatele hargettevõtetele tuult tiibadesse. Näiteks korraldas ülikool kaks arutelu, kaks välkkõnevõistlust ning tutvustas demoalal oma hargettevõtteid ja uuenduslikke teenuseid

„On hea meel, et nii Startup Day kui ka Eesti riik tegutsevad süvatehnoloogia ettevõtete arendamisel järjest laiapinnalisemalt. Tegu on valdkonnaga, mis on Eesti majanduse pikaajalise arendamise jaoks võtmetähtsusega,“ ütles Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse ettevõtlusjuht Mart Maasik.  

Tartu Ülikool on hargettevõtete kasvulava. Startup Dayl kohtuvad ülikooli ettevõtlikud teadlased mentorite ja investoritega, kelle abil nad saavad arendada oma teadusprojekti süvatehnoloogilise ettevõtteni. Lisaks astuvad festivalil üles maailmakuulsad inspireerivad esinejad, toimuvad põnevad kõrvalüritused ja demoalal saab tutvuda uuendusmeelsete idufirmadega. 

Tutvu lähemalt ülikooli tegevustega Startup Dayl

Lavaprogramm

Välkkõnevõistlused

Hargettevõtted ülikooli demoalal

Uuenduslike teenuste tutvustus demoalal

Tutvu EIT rahastusvõimalustega

 

Aruteludes räägitakse süvatehnoloogia ettevõtluse arendamisest

Ingliskeelne arutelu „How to make deep-tech funding by matching investors' capital and grants?“

16. märtsil kl 11.10–11.35 pealaval (Insight Stage)

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi kultuuri- ja loometegevuse innovaatikakogukonna juht Bernd Fesel, Euroopa Innovatsiooninõukogu ja Tartu Ülikooli nõukogu liige Heidi Kakko ning Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse juht Mart Maasik arutlevad, millised on erainvestorite väljakutsed teadusmahukatesse ettevõtetesse investeerimisel ning kuidas saab avalike vahenditega nende investeeringute mõju võimendada.

Ingliskeelne arutelu „Scienfitic deep-tech as impact business – possible or still impossible?“

17. märtsil kl 13.00–13.45 seminaride ruumis (Seminars)

Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse ettevõtluse nõustaja Aivar Pere, Ljubljana Ülikooli teadmussiirde juht Peter Alešnik, ettevõtte Better Ventures investeeringute juht Valentin Schmitt ja konsultant Mart Repnau arutlevad selle üle, kas ja kuidas saavad süvatehnoloogia ettevõtted mõjutada positiivselt nii ühiskonda kui ka keskkonda.

Image
Startup Day Pitching Stage

Välkkõnede võistlused tutvustavad teadusmahukaid ärivõimalusi ja tudengite parimaid ettevõtlusideid

Startup Dayl korraldab Tartu Ülikool kaks välkkõnevõistlust, kus esitletakse süvatehnoloogia ettevõtteid ja tudengite ideid. Lisaks osalevad ülikooli hargettevõtted Startup Day välkkõnevõistlusel.

 

16. märtsil kl 12 

Startup Dayl astuvad 40 parima välkkõnepidaja hulgas üles ülikooli hargettevõtted UpCatalyst, Vectiopep ja Gearbox Biosciences.

Vectiopep arendab vähiravis uut tehnoloogiat, mis aktiveerib inimese loomulikku immuunsust vähi vastu. Vectiopepi innovatsioon põhineb ainulaadsel keemilisel koostisel, mis kasutab erilisi rakku läbivaid peptiide, et viia terapeutilist RNA-d patsiendi immuunrakkudesse. See aitab aktiveerida meie kehasse juba sisse ehitatud kaitsemehhanisme võõraid ja toksilisi aineid kasutamata. Biotehnoloogia ettevõtte Vectiopepi uudne tehnoloogia ja edusammud mRNA-ravis pakuvad vähiravis ja onkoloogias laiemalt enneolematuid võimalusi. 

Tööstuslik biotehnoloogia kasutab mikroobe paljude vajalike asjade tootmisel ja sageli on tootmisprotsessis vaja kasutada suures koguses antibiootikume. Tartu Ülikooli hargettevõte Gearbox Biosciences missioon on lõpetada antibiootikumide kasutamine biotehnoloogias. Ettevõtte teadlaste loodud unikaalne tehnoloogia kasutab geneetiliselt modifitseeritud mikroobe, et toota valke efektiivsemalt ja ilma antibiootikumideta. Gearbox Biosciences aitab vähendada antibiootikumide kasutamist väljaspool meditsiini, vähendades sellega antibiootikumiresistentsete bakterite leviku riski. Samuti aitab innovaatiline meetod asendada praegu valdavalt naftasaadustel põhinevat keemiatööstust kestliku biotootmisega tulevikus.

UpCatalyst püüab atmosfäärist süsihappegaasi, lõhustab selle süsinikuks ja hapnikuks ning valmistab kogutud süsinikust väärtuslikke materjale, mis on mõeldud peamiselt akutööstuse turule. 

Poolfinaalist pääseb edasi viis paremat, kes esinevad ärifestivali viimasel päeval, 17. märtsil, ja kandideerivad EstBANi 200 000 euro suurusele investeeringule. Lisaks on 100 000-eurose investeeringu välja pannud ettevõte .Cocoon Ventures. Eelmisel aastal võitis Startup Day välkkõnevõistluse ülikooli teadlase Heli Valtna asutatud ettevõte LightCode Photonics.

16. märtsil kl 16 välkkõnede laval (Pitching Stage)

Põhjamaade ülikoolide teaduspõhiste hargettevõtete välkkõnevõistlusel osaleb seitse Tartu Ülikooli meeskonda.

17. märtsil kl 15 välkkõnede laval (Pitching Stage)

„Kaleidoskoop“ on Lõuna-Eesti suurim üliõpilasideede konkurss, mida korraldab Tartu Ülikooli Startup Lab. Vastamisi lähevad Delta X võistluse parimad üliõpilaste meeskonnad. Võistlus on olnud alguspunktiks paljudele edukatele idufirmadele nagu Decomer Technology, CommuniCare, Münt ja Bankery.

Võistlusel osalevad:

Baffi – rakendus, mis pakub kiiret, turvalist ja usaldusväärset lapsehoidjateenust

BiogasCollective – seade, mis loob orgaanilistest jäätmetest energiat

Grable – rakendus, mis aitab restoranidel tellimuste ja maksete toiminguid automatiseerida, et teenust tõhusamalt kasutada.

Join-Up – rakendus, mis aitab inimestel kohtuda uute inimestega, kellel on sarnased huvid.

Transful – keeleõppeplatvorm, mis aitab õppijal leida seoseid võõrsõna ja selle emakeelse vaste vahel.

LIFT Talendiagentuur – aitab edasi pürgivatel tantsijatel oma karjääri suurima potentsiaalini jõuda.

Loe lähemalt Startup Labi kodulehelt.

Image
RedoxNRG Startup Day demoalal

Demoalal võib näha ülikooli teadlaste loodud tehnoloogiat ja ettevõtluskoostöö edulugusid

Festivali demoalal ootab osalejaid mitu ülikooli hargettevõtet, kes pakuvad tippteaduse abil lahendusi ühiskondlikele probleemidele. Näiteks Silklytics OÜ arendab mulla ja taimede mikrotoitainesisaldust määravat testi ja RedoxNRG OÜ toodab süsihappegaasist rohelist kütust.

 

Silklytics töötab välja uudset poorsetel materjalidel põhinevat mikrovedelikunduse tehnoloogiat, mis võimaldab teha taskukohaseid keemilisi analüüse. Ettevõte plaanib rakendada oma lahendust nii põllumajanduses kui ka laborimeditsiinis. Põllumajanduses on oluline roll taimede ja mulla mikrotoitainete mõõtmisel, et põllumehed teaksid, milliseid väetisi millises koguses kasutada. Meditsiinivaldkonnas saab tehnoloogiat rakendada inimeste veres oleva biotiini (vitamiin B7) sisalduse määramisel. Silklytics tutvustab Startup Day demoalal enda arendatud analüüsikiibi ja lugeri prototüüpe, mille kasutamine ei nõua keerulisi instrumente, lisataristut ega teadmisi.

RedoxNRG kogub taastuvenergia abil süsihappegaasi elektrokeemiliselt otse õhust, aidates kaasa ringmajandusele ja kliimaneutraalsuse saavutamisele. Püütud CO2-st tehakse sipelghapet, mida kasutatakse paljudes eluvaldkondades. Näiteks võib see olla mugav ja ohutu vesinikuenergia salvesti, leida rakendust kosmeetikas, toiduaine- ja tekstiilitööstuses, aga ka RedoxNRG enda töös.

Väetistest jõuab põhjavette ja vooluveekogudesse ohtralt lämmastikku, mis rikub veekvaliteeti. Teadlased on leidnud võimaluse kõrvaldada saasteained looduslike protsesside võimendamise ehk biotervenduse teel. Nimelt kiirendatakse bioelektrokeemiliste meetodite abil lämmastikreostust lagundavate mikroobide tegevust, muutes vee puhastamise tõhusamaks. Protsessi käigus tekib ka energiat, mis vähendab omakorda protsessi üldkulu.

Uue meetodi eesmärk on töötada välja täiemõõtmeline bioelektrokeemiline süsteem, mis võimaldaks parimal moel ära kasutada puhastusprotsessi suurt potentsiaali puhta joogivee tagamiseks.

Meetodit tutvustab Startup Dayl hargettevõtete programmis osaleja ja keskkonna mikrobioloogia kaasprofessor Mikk Espenberg.

Ülikooli teadlaste asutatud ettevõte EsaDres arendab personaalseid haavahooldustooteid, et ennetada ja ravida infektsioone ja kroonilisi haavasid.

TÜ teaduspõhiste ettevõtete arenguprogrammi saavad sellest aastast kandideerida ka teiste Eesti kõrgkoolide teadlased – tingimuseks on vaid see, et meeskonnas peab olema üks TÜ-ga seotud teadlane või kraadiõppur. Kokku pakutakse osalejatele 10 000 euro väärtuses koolitusi ja mentorlust. 

Loe lähemalt ülikooli veebilehelt

Image
Tartu Ülikool Startup Day demoalal

Uued teadusavastused pakuvad ettevõtluseks värskeid võimalusi 

Lisaks olemasolevatele hargettevõtetele tutvustab Tartu Ülikool Startup Day demoalal suure äripotentsiaaliga teadussuundi ja teenuseid.

Teadusarvutuste keskus tutvustab kõrgjõudlusega andmetöötluse (high perfomance computing) võimalusi, kasutades näitena tehisintellekti pilditöötlust. Kasutaja saab genereerida oma võtmesõnade järgi pildi ja võrrelda andmetöötluskiirust tavalise arvuti võimekusega. Soovi korral saab külastaja pildi digifaili ka endale.

Tartu Ülikooli Tartu observatooriumi teadlased ja üliõpilased alustasid Eesti esimese kuukulguri arendamisega, et viia Eesti tehnoloogia loodetavasti juba selle kümnendi lõpus või järgmise alguses Kuule.

Tartu observatoorium toob Startup Day demoalale oma värske kuukulguri mudeli, mille saab sõitma panna virtuaalsele kuumaastikule. Kulgurit saab puldi abil juhtida ja jälgida ekraanilt, kuidas see virtuaalsel Kuu pinnal toimetab.

Loe projekti kohta lähemalt Tartu observatooriumi veebilehelt.

Ülikooli turundusteadlased eesotsas Andres Kuusikuga tutvustavad Baltikumi parimate võimalustega pilgujälgimislabori tööd. Katsetada saab pilgujälgimisprille, millega teadlased saavad väga täpselt uurida inimeste pilgu liikumist nii arvuti- ja nutiseadme ekraanil kui ka füüsilises ja virtuaalses keskkonnas.

Rahvusvaheline teadus- ja tehnoloogiapõhiste iduettevõtete mentorprogrammi Creative Destruction Labi alal on võimalik kirja panna oma iduettevõtte järgmise kaheksa nädala eesmärgid, millele ürituse lõpuks tippmentorid oma hinnangu annavad.

Creative Destruction Lab on tehnoloogiamahukatele iduettevõtetele suunatud rahvusvaheline mittetulunduslik mentorprogramm, mis on aidanud oma 10 tegevusaasta jooksul arendada üle 2300 ettevõtte. CDL käivitas 2022. aasta kevadel Eestis oma üheteistkümnenda filiaali (CDL-Estonia) eesmärgiga nihutada Eesti ettevõtluse ökosüsteemi abil teaduse ja tehnoloogia kommertsialiseerimise piire. Augustis läbis tiheda konkursisõela esimene grupp iduettevõtteid, kes alustasid oma teekonda CDL-Estonia digiühiskonna teemale keskenduvas mentorprogrammis. Programmi raames toimuvad neli korda aastas kas füüsilised või virtuaalsed mentorsessioonid, millest esimene leidis aset oktoobris 2022 ning tõi Tartusse kokku iduettevõtted, mentorid ja investorid üle kogu maailma.

Image
Startup Day

Tutvu Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi võimalustega

Koostöös Tartu Ülikooliga tutvustab Euroopa innovatsiooni- ja tehnoloogiainstituut rahastus- ja koostöövõimalusi uuenduslike tootmistehnoloogiate, linnalise liikuvuse ning kultuuri ja loomemajanduse valdkonnas. 

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut (European Institute of Innovation and Technology, EIT) on Euroopa Liidu asutus, mis toob kokku ettevõtjad ning teadus- ja õppeasutused. Tartu Ülikool on EIT partner ja piirkondlik innovatsioonikeskus.

16. märtsil kl 15 Tartu Ülikooli Delta keskuses (Narva mnt 18)

Sel aastal alustab tegevust EIT rahvusvaheline partnerlus kultuuri ja loomemajanduse sektoris (EIT Culture and Creativity). Võrgustiku eesmärk on suurendada Euroopa loomemajanduse ja kultuuri sektorite konkurentsivõimet, toetades ettevõtete, loomekeskuste ning teadus- ja arendusasutuste koostööd kolmes tegevussuunas: uuenduslike toodete ja teenuste turule toomine, ettevõtlusharidus ja investeeringud uusettevõtlusse. EIT plaanib aastaks 2030 investeerida 80 miljonit eurot 200 uue ettevõtte loomiseks.

Seminaril esinevad Kultuuriministeeriumi loomemajandusnõunik Anu-Maaja Pallok ning võrgustiku tegevjuht Bernd Fesel. Osalema on oodatud nii valdkonna (uus)ettevõtted, investorid kui loomemajanduskeskuste ja avaliku sektori asutuste esindajad.

Lisateavet uue võrgustiku kohta leiad EIT kodulehelt

16. märtsil kl 12 seminariruumis (Seminars)

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi uuenduslike tootmistehnoloogiate koostöövõrgustiku ettevõtluse alustamise juht Abir Hossain tutvustab ühisel lõunal ja töötoas tootmisettevõtete võimalusi EIT ja teiste investorite abil rahastust suurendada.

17. märtsil kl 12 seminariruumis (Seminars)

Linnalise liikuvuse innovatsioonipartnerluse (EIT Urban Mobility) rahastusvõimalusi tutvustavad ühisel lõunal Anna Burgués ja Peter Vest.

Startup Day 2023

Tartu Ülikooli ja SEB esindajad Tartu Ülikoolis

Ülikooli juhtkonna esindajad kohtusid SEB panga Eesti ja Baltikumi juhtidega

Välkkõnevõistluse võitjad

Kütuseelemente arendava GaltTeci välkkõne tõi ettevõttele 100 000-eurose investeeringu

Better Medicine'i meeskond

Tartu Ülikool saab osaluse ettevõttes Better Medicine OÜ, kes diagnoosib tehisaru abil vähktõbe