Startup Lab annab hoogu Ukraina ettevõtlusõppele

7. juunil lõppes Tartu Ülikooli Startup Labi juhitud kaheaastane rahvusvaheline koostööprojekt „Innosme“, milles keskenduti Ukraina ettevõtjate ja ülikoolide vahelise koostöö arendamisele ning naisettevõtjate arengu ja enesekindluse kasvu edendamisele.

Projekti „Innosme“ elluviimisel oli Tartu Ülikooli partneriks Ukraina vabaühendus Platform of Innovative Partnership, kellega Startup Labil on juba pikaajaline koostöökogemus ettevõtlusõppe arendamisel.

„Ukraina ettevõtlusõppes puhuvad uued tuuled ja Startup Labil on selles protsessis suur roll,“ ütles projektijuht Piret Arusaar. „Innosme“ käigus arendati Ukraina väikeettevõtjate teadlikkust innovatsioonist ja tootearendusest, aga ka praktilisi oskusi, et turul konkurentsivõimelisem olla. Toimusid temaatilised töötoad ja seminarid, kus jagati teadmisi innovatsioonisüsteemidest, uue toote või teenuse disainimisest ning innovatsiooniprotsessi juhtimisest. Ukraina ülikoolidele, õppejõududele ja ettevõtluse tugiorganisatsioonidele tutvustati Eesti ja Tartu Ülikooli parimaid tavasid uute ettevõtlusalaste õpetamismeetodite ja õppeainete ülesehituse kohta.

Startup Labi juhi Maret Ahoneni sõnul andis ülikoolide ja ettevõtete Eesti koostöökogemuste tutvustamine Ukraina partneritele uusi mõtteid ülikoolide ja ettevõtete koostöövõrgustiku loomiseks ning edendamiseks. „Valdkonnapõhine tugivõrgustik Ukrainas on üles ehitatud ja tööle saadud hämmastavalt kiiresti,“ kiitis Ahonen.

Programmis oli üle 250 osaleja, kellest ligi pooled olid naised. Lõpetas 35 meeskonda. Piret Arusaare sõnul on naiste suur huvi ja entusiasm väga rõõmustav. Esialgu lähiõppena kavandatud programm viidi ellu veebi kaudu, mis võimaldas osalejate ringi veelgi laiendada ja lisas paindlikkust.

Ukraina ettevõtlusõppe arendaja Platform of Innovative Partnership ja Tartu Ülikooli Startup Lab on teinud koostööd neli aastat. Ahoneni sõnul väärib selle tulemusel valminud uue sisuga ettevõtlusaine juurutamine Ukraina ülikoolides tunnustust ja Tartu Ülikool on selleks andnud suure panuse. „Uus sisu vajab aga ka uusi õpetamispädevusi ning sellele tuleb tähelepanu pöörata lähiaastatel,“ lisas Ahonen.

Arusaare kinnitusel ongi uus ühisprojekt juba ettevalmistamisel. Järgmise sammuna on kavas edendada ettevõtlusõppe kvaliteeti õppejõudude koolitamise kaudu ning parandada ülikoolide innovatsioonivõimekust, sh teadmisi teaduspõhiste ideede kommertsialiseerimisest. Ukraina ülikoolid tunnevad suurt huvi Tartu Ülikooli kui ettevõtliku ülikooli toimimispõhimõtete vastu. Eesmärk on rakendada tulevikus ka Ukrainas laiemalt ettevõtliku ülikooli kontseptsiooni.

Projekti „Innovatsiooni võimendamine Ukraina väikeettevõtetes nende konkurentsivõime tugevdamiseks läbi ülikoolide ja ettevõtjate koostöö“ rahastatakse Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Lisateave: Piret Arusaar, projektijuht, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna Edu ja Tegu projekti peaspetsialist, 516 2945, piret.arusaar@ut.ee