Suvi toob õpihimulised TÜ suveülikooli

Käesoleval suvel toimub kaheteistkümnendat korda Tartu Ülikooli suveülikool, mis on üks populaarsemaid ja suurima osavõtjate arvuga suviseid täiendusõppe võimalusi Eestimaal.

Tartu Ülikooli suvekursused on mõeldud kõigile, kel soovi ja huvi suvel enesearendamisega tegelda: teadmisi omandada, end töö- või huvialaselt täiendada ja ainepunkte koguda. Siin saab lisaks sõlmida uusi tutvusi, jagada saadud kogemusi kolleegidega. Kursusi viivad läbi ülikooli tunnustatud õppejõud ja oma ala parimad praktikud.

2011. aasta suvekursustel on võimalus valida juhtimise ja psühholoogia, keelte, hariduse ja pedagoogika, kultuuri ja kunsti ning tervise ja spordi valdkonna koolituste vahel.

Suveülikooli programmis on mitmeid varasematel aastatel populaarsust võitnud kursusi: "Maalimise suvekursus", "Läti, lätlased ja läti keel", "Huvijuhtide suveakadeemia". Õppijate soovil on lisandunud uusi põnevaid kursusi, näiteks "Õnne valem", "Suhtlemine ajakirjanduse ja ajakirjanikega", Hispaania keele algtaseme kursus", "Jaapani hüppepakk", "Väärtuskasvatus algkoolieas", "3D graafika kursus", "Toitumine, psüühika ja kultuurilised erinevused".

Kursusi viivad läbi ülikooli tunnustatud õppejõud ja oma ala parimad praktikud nagu Tõnu Lehtsaar, Piret Kärtner, Märt Läänemets, Dagmar Kutsar, Anne Parmasto jt.

Suveülikooli kursused toimuvad Eestimaa erinevates paikades: lisaks Tartule veel ülikooli kolledžites Narvas, Pärnus ja Viljandis ning ülikooli esinduse ruumides Tallinnas.

Osalemiseks on vajalik eelregistreerumine tähtajaga 10. juuni 2011. Vabade kohtade olemasolul kursusel saab liituda ka hiljem.

Kursuse läbinud saavad Tartu Ülikooli tunnistuse koos hinnetelehega ning ainepunktid, mida on võimalik arvestada kõrgkoolide õppekavade täitmisel.

Rohkem infot: www.suveylikool.ee

Lisainfo: Marko Ojakivi, TÜ elukestva õppe keskuse turundusspetsialist, 737 6209, 51 56 142, marko.ojakivi@ut.ee

Anneli Miljan
TÜ pressiesindaja
tel 737 5683, 515 0184
avalik@ut.ee
www.ut.ee