Täiendusõppe partnerid

Tartu Ülikooli koolitajate abiga on viimaste aastate jooksul oma töötajate teadmisi ja oskusi täiendanud paljud ettevõtted, riigi- ja omavalitsusasutused ning kutseühendused.

ETTEVÕTTED
ABB AS, Advokaadibüroo LAWIN AS, Coop Eesti Keskühistu, Eesti Energia AS, Elektrilevi OÜ, Elva Tarbijate Ühistu, Enics Eesti AS, Eolane Tallinn AS, Ensto Ensek AS, Ericsson Eesti AS, Finnair Business Services OÜ, Fortaco Estonia OÜ, Hanza Group AB, JELD-WEN Eesti AS, Kalev AS, Krimelte OÜ, LEADELL Pilv Advokaadibüroo AS, Lemeks AS, Lennuliiklusteeninduse AS, Leonhard Weiss RTE AS, Meteci Valduse AS, Nortal AS, NPM Silmet OÜ, Olvi OYJ, Omniva AS, Playtech Estonia OÜ, Postimees Grupp AS, Prisma Peremarket AS, Põltsamaa Felix AS, Rait AS, Rakvere Lihakombinaat AS, Salva Kindlustuse AS, Sertifitseerimiskeskus AS, Sorainen AS, Uus Maa Kinnisvarabüroo, Taastusravikeskus Estonia AS, Tallegg AS, Tallinna Lennujaam AS jpt

RIIGI- JA OMAVALITSUSASUTUSED
Andmekaitse Inspektsioon, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Eesti Kohtuekspertiisi Instituut, Eesti Pank, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Rahvusringhääling, Eesti Teadusagentuur, Eesti Töötukassa, Finantsinspektsioon, Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Ida-Viru Ettevõtluskeskus,  Ida-Viru Keskhaigla, Jõgevamaa Koostöökoda, Jõhvi Haigla, Kaitseliit, Keskkonnaamet, Keskkonnainspektsioon, Keskkonnaministeerium, Kultuuriministeerium, Lennuamet, Maa-amet, Maaeluministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Maksu- ja Tolliamet, Narva Muuseum, Politsei- ja Piirivalveamet, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Põlva Vallavalitsus, Pärnu Haigla, Pärnu Linnavalitsus, Rahandusministeerium, Rahvusarhiiv, Ravimiamet, Rakvere Linnavalitsus, Riigi Infosüsteemi Amet, Riigikantselei, Riigikohus, Riigikontroll, Riigimetsa Majandamise Keskus, Riigiprokuratuur, Saku Vallavalitsus, Siseministeerium, Sotsiaalkindlustusamet, Statistikaamet, Tallinna Lastehaigla, Tartu Linnavalitsus, Tartu Ringkonnakohus, Tartu Ülikooli Kliinikum, Tervise Arengu Instituut, Tööinspektsioon, Viljandi Haigla, Viljandi Linnavalitsus, Viljandimaa Omavalitsuste Liit, Viljandi Vallavalitsus, Välisministeerium jpt

KUTSEÜHENDUSED
Audiitorkogu, Eesti Naisjuristide Liit, Eesti Tervishoiutöötajate Kutseliit, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda, Leivaliit, Notarite Koda, Tartu Arstide Liit jpt

Paindlikud täiendusõppes osalemise võimalused Tartu Ülikoolis.

Tasemeõppeained täiendusõppena

Väärikate ülikooli konverents - Tartu Ülikool

Väärikate ülikooli 2023/2024. õppeaasta lõpuaktus

täiendusõppeprogrammid tasemeõppeainetest

Täiendusõppeprogrammid tasemeõppeainetest