Tartu Ülikool alustas koostöös Triumf Healthiga laste vaimse tervise toetamise uuringut

13. mail alustas Tartu Ülikooli psühholoogia instituut koos Eesti iduettevõttega Triumf Health lastele mõeldud digitaalse tervisemängu mõju-uuringut. Mängu eesmärk on soodustada laste psühhosotsiaalset toimetulekut ja seeläbi hoida ära vaimse tervise probleeme. Uuringus oodatakse osalema 7–14-aastaseid lapsi.

Uuringu käigus vaadeldakse mobiilimängu abil 7–14-aastaste laste vaimse tervise seisundit ning pakutakse individuaalset tuge, et ennetada psühholoogiliste probleemide väljakujunemist. Triumf Healthi väljatöötatud mäng sisaldab koroonaviiruse teemalist rada, mille eesmärk on aidata lastel praeguses viirusest põhjustatud olukorras paremini toime tulla. Mäng on loodud koostöös laste, nende perede ja laste heaolu eest seisvate spetsialistidega ning see on saadaval nii eesti kui ka vene keeles. Et toetada lapsi parimal viisil, põhinevad kõik mängus sisalduvad interaktiivsed tegevused teaduskirjandusel.

Uuringu käigus soovitatakse lapsel mängida mängu kuu aja jooksul kümme minutit päevas. Uuringus saab osaleda juuni alguseni, sügisel uuring jätkub. Osalemiseks on vaja internetivõimalusega nutitelefoni. Iga uuringus osaleja annab suure panuse laste vaimse tervise probleemide ennetamisse ja lapsesõbraliku mängukeskkonna arendamisse. Tutvu uuringukutsega eesti keeles ja vene keeles ning registreeru uuringusse.

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on seoses koroonaviirusega oodata ka laste vaimse tervise probleemide suuremat levikut ning organisatsioon kutsub üles lihtsustama ligipääsu psühholoogilise toe teenustele. Laste ja noorte vaimse tervise toetamine on eriti tähtis seepärast, et enam kui pooled vaimse tervise häired kujunevad välja just lapse- ja noorukieas. Arvestades vaimse tervise spetsialistide, eelkõige kliiniliste lastepsühholoogide vähesust Eestis ja ka mujal maailmas, on vajadus toimetulekut soodustavate ja vaimse tervise probleeme ennetavate tõenduspõhiste digilahenduste järele suur.

Lisateave:
Kirsti Akkermann, Tartu Ülikooli kliinilise psühholoogia dotsent ja psühholoogia instituudi kliinilise psühholoogia osakonna juhataja, 737 6150, kirsti.akkermann@ut.ee
Kadri Haljas, Triumf Healthi tegevjuht, 5561 0896, kadri@triumf.health

Sandra Sommer
pressiesindaja
tel +372 737 5681
mob +372 5307 7820