Tartu Ülikool astus biotoorainel põhinevate tööstusharude konsortsiumi liikmeks

19. juunil kinnitas Euroopa biotoorainel põhinevate tööstusharude konsortsium (Bio-based Industries Consortium, BIC) Tartu Ülikooli assotsieerunud liikmeks.

BIC koosneb Euroopa biomajandussektori suurtööstustest ja klastritest ning partnerasutustest, kelle seas on ülikoolid, väikeettevõtted ja regioonid. Konsortsiumi põhiülesanne on viia ellu Euroopa Liidu (EL) biomajanduse strateegia teadus- ja arendustegevuse prioriteete, samuti edendada sektori konkurentsivõimet ja huvirühmade koostööd.

Konsortsium on aastail 2014–2020 Euroopa Komisjoni partner avaliku ja erasektori tööstuspartnerluse „Bio-Based Industries“ (BBI) teadus- ja innovatsiooniprogrammi elluviimisel. Programmi eelarve on 3,7 miljardit eurot, millest 800 miljonit eurot on Euroopa Komisjoni omapanus EL-i „Horisont 2020“ taotlusvoorude kaudu.

Biomajanduse partnerlus jätkub ka aastatel 2021–2027 raamprogrammis „Euroopa horisont“. Selles keskendutakse ring- ja kliimaneutraalset majandusmudelit toetavate tehnoloogiate ning väärtusahelate loomisele, sh kohalikul biomassil ja jäätmetel põhinevate tootmislahenduste arendamisele. Olulisel kohal on suure lisandväärtusega biokütuste ja uudsete materjalide sünteesimine kohalikust toorainest, mis tähendab Eesti puhul peamiselt puidu väärindamist.

Tartu Ülikooli konsortsiumiga liitumise peamised eesmärgid on

  • suurendada Tartu Ülikooli teadusrühmade ettevõtluskoostööd ja leida uusi partnereid,
  • osaleda BBI töörühmade tegevuses, sündmustel ja taotlusvoorudes,
  • kasvatada jätkusuutliku biomajanduse investeeringuid Eestis.

Teadusteemade poolest seostuvad BBI eesmärgid enim Tartu Ülikooli Eesti sünteetilise bioloogia keskuse kompetentsidega. Üks eesmärke on näiteks puitmassi väärindamise uudsete tehnoloogiate turuleviimine, suure lisandväärtusega saaduste, materjalide ja kemikaalide tootmiseks. Samuti on BBI teadus- ja innovatsiooniprogrammis perspektiive rohelise keemia ning gaasfermentatsiooni tootmisarenduse projektideks. Aprillis korraldas Tartu Ülikool Brüsselis biomajanduse tehnoloogiate tutvustamise seminari.

BBI programmist toetatakse ka integreeritud biorafineerimistehaste rajamist. Näiteks eelmisel aastal sai Eestis paiknev EL-i suurim pelletitootja Graanul Invest programmist ligikaudu 21 miljonit eurot toetust lehtpuu fraktsioneerimise demotehase rajamiseks.

BBI programmi 2019. aasta taotlusvoor kestab 5. septembrini ning selle teemad on kirjeldatud BBI kodulehel ja „Horisont 2020“ osalusportaalis. Samuti avaldas Euroopa Komisjon hiljuti 2020. aasta tööprogrammi, sh „Horisont 2020“ taotlusvoorud toidu ja biomajanduse valdkonnas.

Lisateave BIC-is osalemise võimaluste kohta: Vallo Mulk, TÜ grandikeskuse rahvusvahelise teaduskoostöö peaspetsialist, 737 6189, 5695 0955, vallo.mulk [ät] ut.ee

  

                                                               

Sandra Sommer pressiesindaja tel +372 737 5681
mob +372 5307 7820 sandra.sommer [ät] ut.ee
www.ut.ee