Tartu ülikool avab IT magistriõppekava mitteinformaatikutele

Ühiskonnas, kus üha olulisemaks muutuvad inimese üldpädevused ja innovatsioon tekib valdkondade kokkupuutepunktis, näeb Tartu ülikool oma rolli inimeste IT-teadlikkuse suurendamises. Nii avab arvutiteaduse instituut sel õppeaastal vastuvõtu magistriõppekavale „Infotehnoloogia mitteinformaatikutele“, mille lõpetajad saavad siduda IT-teadmised varasema erialaga ja luua midagi täiesti uut.

Tartu ülikooli arvutiteaduse instituudi juhataja professor Jaak Vilo tõdes, et hetkel on IT selgelt kõikide elu- ja ärivaldkondade lahutamatu osa: „Oma valdkonna erialase pädevusega inimesed, kes on omandanud lisaks tugevad teadmised IT-s, aitavad disainida, luua või tellida rakendusi, kus on parimal viisil kaasatud nii rakendusvaldkonna kui ka IT oskused.“

Õppekava eesmärk on arendada vajalikke teadmisi ja oskusi inimestes, kellel on huvi ja soov töötada IT-valdkonnas või toetada infotehnoloogiliste lahendustega oma olemasolevaid tööülesandeid, kuid varasemad teoreetilised teadmised puuduvad.

Vastuvõtu eelduseks on varasem kõrgharidus mõnest muust valdkonnast, millele soovitavalt on järgnenud ka paariaastane töökogemus. Õppetöö jooksul saab üliõpilane kindlasti osaks erialastest väljakutsetest, mida pakuvad kas IT-ettevõtted või infotehnoloogilisi lahendusi tellivad asutused.

Õppekava programmijuht, hajussüsteemide professor Eero Vainikko sõnas, et õpe uuel infotehnoloogia magistriõppekaval on tugevalt orienteeritud praktilistele oskustele ja suutlikkusele rakendada neid oma igapäevatöös: „Õppimise käigus saab teha praktilisi ülesandeid nagu kasutajaliideste loomine, multimeedia ja mitmekihiliste veebiinfosüsteemide tegemine.“

Õppekava annab algteadmised programmeerimisest, andmebaasidest, infosüsteemidest, infoturbest ja operatsioonisüsteemidest. On kaks spetsialiseerumismoodulit: saab valida aineid digitaalse ärianalüüsi ja IT-kontekstuaalsete aspektide alammoodulist.

Uue magistriõppekava esimene vastuvõtt toimub 2016. aastal. Õppimine lõppeb magistritöö kaitsmisega ning edukas lõpetaja saab tehnikateaduste magistri kraadi. „Pärast lõpetamist on võimalik uute teadmiste ja värske magistrikraadiga luua midagi täiesti uut, kombineerides kõiki omandatud erialasid või siis end tõestada näiteks IT-sektoris protsesside juhtimises, analüütiku või konsultandina,“ lisas Vainikko.

Vastuvõtt õppekavale algab 20. juunil 2016. Täiendav info õppekava kodulehelt http://itminf.cs.ut.ee/.

Vaata, mida IT-eriala vilistlased oma õpingutest ja tööst räägivad

Lisainfo
Eero Vainikko, TÜ hajussüsteemide professor
tel 737 5454
e-post eero.vainikko [ät] ut.ee

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressinõunik
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392
E-post: virge.tamme [ät] ut.ee
www.ut.ee