Tartu Ülikool ja Cybernetica uurivad koos kvantarvutikindlat krüptograafiat

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut ja Cybernetica alustavad koostööd, et luua uusi andmeturbelahendusi, mis kaitseks meid ka kvantarvutite ajastul. Koostöö osana luuakse ühisjuhendamisega doktorandi koht. 

Doktoritöös hakatakse looma uusi e-valimiste krüptoalgoritme, mida kiiresti arenevad kvantarvutid ei ohustaks. Kuigi mitmesugustel füüsikalistel printsiipidel töötavad kvantarvutid on maailmas jätkuvalt esimeste töötavate prototüüpide faasis, on juba suudetud leida esimesi algoritme, kus kvantarvutite eelised tavaliste järjest arvutavate arvutite ees on märgatavad. Ilma praeguseid lahendusi uuendamata võib aga tekkida oht, et tulevikus võivad andmed ja näiteks e-valimiste privaatsus ohu alla sattuda. 

Cybernetica infoturbeinstituudi juhataja Dan Bogdanov selgitas, et kuigi sellist kvantarvutit ei ole veel olemas, mis Eesti e-riigis kasutusel olevat krüptograafiat lähiajal murda suudaks, on tähtis olla paindlik ja valmis oma süsteeme uuendama. „Nii saame tulevikus tagada andmete pikaajalise kaitse nii nende salvestamisel, edastamisel kui ka töötlemisel. Cybernetica tehnoloogiad, nagu UXP, SplitKey ja Sharemind, liiguvad juba postkvantkrüptograafia kasutuselevõtu poole ning koostöö aitab sellele kindlasti kaasa,“ ütles Bogdanov.

„Eesti andmeturbealaseid IT-ettevõtteid seob ülikooliga pikaaegne koostöö, sest nende lahendused on üldjuhul kõrgtehnoloogilised ja seotud otse teadustulemustega. Selle näiteks on ajatembeldamine, Eesti ID-kaardi lahendus, e-valimiste süsteem ja sellised ettevõtted nagu Cybernetica, kes on jõudnud mitme teadusliku ide puhul praktiliste lahendusteni,“ sõnas Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi juhataja Jaak Vilo. „ Nüüdsel koostööl on hea potentsiaal luua uusi võimalusi, mille kasutussevõtmisel võime  olla kindlad, et isegi kvantarvutitega ei saa neid murda,“ lisas Vilo.  

Koostöö käigus valmivat doktoritööd hakkavad juhendama Cybernetica infoturbeinstituudi vanemteadur Jan Villemson ja Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi krüptograafia professor Dominique Unruh, kes on pälvinud ka maineka Euroopa Teadusnõukogu (ERC) grandi loomaks lahendusi, mis kaitseksid IT-teenuseid kvantarvutite eest. 

Cybernetica on Eesti infotehnoloogiaettevõte, kes on loonud mitu turvalist e-riigi lahendust, nagu X-tee andmevahetuskiht, Smart-ID-s kasutusel olev digitaalse identiteedi lahendus ja Eesti e-hääletuse süsteem.

Tartu Ülikool on maailmas kõrgelt tunnustatud teadusülikool, kus õpib üle 13 500 tudengi ja töötab üle 1600 akadeemilise töötaja. Kiiresti arenevas arvutiteaduse instituudis on 1300 üliõpilast ja 70 doktoranti töötab u 100 akadeemilist töötajat.  Tartu Ülikool on arvutiteaduses maailmas esimese 200 hulgas, Ida- ja Kesk-Euroopas aga esimene (Times Higher Education 2021 edetabel).

Lisateave:
Jaak Vilo, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi juhataja, professor, akadeemik, 504 9365, jaak.vilo@ut.ee 
Mari Krusten, Cybernetica turundus- ja kommunikatsioonijuht, 524 0742, mari.krusten@cyber.ee

Andres Tennus

Peeter Kenkmann kaitseb doktoritööd „Autoritaarrežiimi areng Eestis aastatel 1934–1940: põhiseaduse ja kaitseseisukorra roll“

Doktoritöö

Valentina Punzi kaitseb doktoritööd „Making (hi)stories in Amdo: voices, genres, and authorities“

Nguyen Hoang Quan Tran kaitseb doktoritööd „Perception of organisational culture in terms of task and relationship orientations in Vietnam“

10. juunil kell 10.00 kaitseb Nguyen Hoang Quan Tran ärijuhtimise erialal doktoritööd „Perception of organisational culture in terms of task and relationship orientations in Vietnam“