Tartu Ülikool ja Ülemiste City loovad koostöös ainulaadse tervisliku linnaku kontseptsiooni

Tartu Ülikool allkirjastas eile, 20. oktoobril, Mainori ning Ülemiste City arendajate Mainor Ülemiste ja Technopolis Ülemistega memorandumi, mille sisuks on laiapõhjaline koostöö teadus- ja arendustegevuse, õppe ja praktika vallas. Sõlmitud memorandumiga pannakse alus laiapõhjalisele terviseedendamise programmile, mille üks eesmärke on luua maailmas ainulaadne tervisliku linnaku kontseptsioon, mis soosib igakülgselt seal elavate ja töötavate talentide vaimset, füüsilist ja sotsiaalset arengut.

Koostöö käigus luuakse muu hulgas Ülemiste Citys tervisliku linnaku originaalmudel, mille eesmärk on muuta ja võimalikult suurel määral parandada linnakus elava ja töötava enam kui 12 000 talendi tervisekäitumist. Linnaku ettevõtted saavad aga enda käsutusse tööriista, mis aitab parendada töökeskkonda ja tervisekäitumist toetavaid teenuseid.

Ülemiste Cityt arendava Mainor AS-i juhatuse esimehe Kadi Pärnitsa sõnul on loodud erinevaid ettevõtte ja isiku tasandit arvestavaid mudeleid, kuid teadaolevalt pole ükski linn, linnak ega arendaja arvestanud korraga nii inimese füüsilise, vaimse kui ka sotsiaalse tervise vajadustega. „Nii sünnib koostööst Tartu Ülikooliga maailmas ainulaadne tulemus, mida on võimalik ka teistes kogukondades edasi arendada,“ ütles Pärnits.

„Soovime, et Tartu Ülikoolis loodavad teadmised jõuaks üha kiiremini ühiskonna teenistusse. Mul on hea meel, et Mainorist on saanud ülikoolile partner, kes soovib teha meiega mitmekülgset koostööd. Oleme kokku leppinud, et vahendame tervisliku linnaku kontseptsiooni loomisel nii teadus- ja arendustegevuse, õppetöö kui ka praktika võimalusi. Sel moel
saame muuta arusaama sellest, milline võiks olla üks inimsõbralik tiheasustatud ala,” sõnas Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser.

Mainor Ülemiste juhatuse liige Ursel Velve selgitas, et koostöös juhindutakse missioonitundest ja soovist keskenduda ennetusele, mitte tagajärgede ravile. Tema sõnul on tähtis panustada sotsiaalsetele väärtustele, mõelda, kuidas suurendada talentide igapäevast heaolu ja ühtekuuluvustunnet, ning parandada seeläbi vaimset tervist. „Soovime luua järjest motiveerivama töö-, elu- ja arengukeskkonna, kus suhtlemis- ja liikumissõbralik taristu ja kogukondlik tegevus aitaksid uutele õnnestumistele kaasa. Seeläbi vähenevad ka stressi, kurnatuse ja läbipõlemise riskid,“ selgitas Velve.

Tartu Ülikool alustas juba kevadel kolmeetapilist talendi tervisemudeli väljatöötamist. See on üks osa ülikooli mahukast uuringust, milles keskendutakse kolmele põhilisele mõjutegurile: inimese füüsilisele, vaimsele ja sotsiaalsele tervisele. Neid jälgitakse omakorda kolmelt tasandilt – mida saaks ära teha töötaja, mida tööandja ja mida linnak tervikuna.

Sellest, mida on veel koostöö käigus tehtud, ja mida plaanitakse tulevikus teha, loe Geeniuse blogi rubriigist „Tuleviku linn“

Lisateave: Andres Vaher, kommunikatsioonibüroo Dalton konsultant, 507 9643, andres@dalton.ee

Sandra Sommer pressiesindaja tel +372 737 5681
mob +372 5307 7820 sandra.sommer@ut.ee
www.ut.ee