Autor:
Pixabay

Tartu Ülikool kutsub tudengeid kandideerima Tartu Raefondi stipendiumile

Tartu Raefondi stipendium (edaspidi stipendium) on Tartu linna ja Tartu Ülikooli Sihtasutuse koostöös välja antav stipendium Tartu Ülikooli üliõpilasele õppetöö raames tehtud uurimustöö või kirjutatud essee eest, mis käsitleb Tartu linna väljakutseid ja/või linnaga seotud arenguid seostatult ÜRO kestliku arengu eesmärkidega (UN SDG).  

Stipendium antakse Tartu Ülikooli bakalaureuse üliõpilasele silmapaistva uurimustöö või essee eest toetamaks tema õpingute jätkamist. Stipendiumi andmisel arvestatakse eelkõige uurimustöö või essee taset, selles esitatud uudseid ideid või teadmisi, aga ka üliõpilase õppeedukust.   

Stipendiumi suurus on 1500 eurot. Aastas antakse Tartu Ülikooli üliõpilastele kuni kümme stipendiumi.  

Kandideerimiseks tuleb esitada sihtasutusele elektrooniline taotlus, mis sisaldab nii üliõpilase motivatsioonikirja kui ka õppejõu soovituskirja. Taotlusele lisatakse uurimustöö või essee ning õppetulemuste tõend, mis sisaldab kaalutud keskmist hinnet.   

Tartu ootab tudengitelt nutikaid ideid, kuidas vähendada toidu raiskamist, arendada rattaliiklust, tõhustada energiakasutust, töödelda jäätmeid, tagada võrdsed võimalused kõigile ühiskonnas ning parandada elukeskkonda kohalikele looduslikele taime- ja loomaliikidele.

Loe lisaks Sihtasutuse kodulehelt.

 

konverents 2024

Kandideeri Enlighti õpetamise ja õppimise auhinnale

Energiatehnoloogia

Ülikool toob Ida-Virumaale tippspetsialiste ja tulevikutehnoloogiaid

Õppematerjalide tutvustamine haridustöötajatele Rakveres

Valminud on teaduspõhised materjalid kliimamuutustega seotud õppetegevuseks eri haridusastmetel