Tartu Ülikool liitus üleeuroopalise suurandmete väärindamist edendava partnerlusvõrgustikuga

14. novembril kinnitas suurandmete kogumise, töötlemise ja tootearenduses kasutamisega tegelevate ettevõtete, teadusasutuste ning teiste avaliku sektori organisatsioonide koostöövõrgustiku Big Data Value Association (BDVA) juhatus Tartu Ülikooli võrgustiku täisliikmeks. 2014. aastal asutatud BDVA on Euroopa Komisjoni lepinguline partner raamprogrammi „Horisont 2020“ suurandmete teadusuuringute programmi elluviimisel.

14. novembril kinnitas suurandmete kogumise, töötlemise ja tootearenduses kasutamisega tegelevate ettevõtete, teadusasutuste ning teiste avaliku sektori organisatsioonide koostöövõrgustiku Big Data Value Association (BDVA) juhatus Tartu Ülikooli võrgustiku täisliikmeks. 2014. aastal asutatud BDVA on Euroopa Komisjoni lepinguline partner raamprogrammi „Horisont 2020“ suurandmete teadusuuringute programmi elluviimisel.

BDVA-sse kuulumine võimaldab Tartu Ülikooli suurandmetega tegelevatel uurimisrühmadel osaleda võrgustiku temaatilistes töörühmades ja taotlusvoorudes. Tänu sellele on võimalik märkimisväärselt suurendada välisprojektides osalemise võimalusi ning leida uusi kontakte Euroopa suurte tööstuspartnerite ja teadusasutuste seas.

BDVA-l on hetkel 207 liiget ja organisatsioon tegeleb lisaks partnerite infovahetusele suurandmetel põhinevate äri- ja teenusprotsesside rakendusuuringute ning andmeportaalide ja tarkvaralahendustega. Kiiresti arenevates valdkondades nagu näiteks personaalmeditsiin, nutikad energia- ja transpordilahendused ning kaugseireteenused, kasutatakse järjest kiiremini, rohkem ja mitmekesisemaid andmeid. Ettevõtete konkurentsivõime sõltub üha enam sellest, kuidas suudetakse kasutajatelt või seadmetelt saadud tagasiside alusel tootmis-, turustus- või hooldusteenuseid (reaalajas) täiustada. Riikidele ja kohalikele omavalitsustele annab suurandmete kasutamine uuenduslikke võimalusi parandada avaliku sektori teenuste kvaliteeti ja kulutõhusust.

BDVA töörühmadega (vt nimekiri) liitumine on avatud kõikidele Tartu ülikooli uurimisrühmadele. Hetkel on BDVA-ga seotud arvutiteaduse instituudi suurandmete uurimise rühm ja Johan Skytte poliitikauuringute instituut, kuid partnerluses on oodatud kaasa lööma teadlased kõikidest valdkondadest, kes kasutavad oma töös loomupäraselt tekkivaid suurandmeid

Teadusprorektor Kristjan Vassil ütles, et partnerlusprojektides osalejatel on „Horisont 2020“ taotlusvoorudes selge konkurentsieelis ja nad on edukamad. „näiteks on Eestil oma arenenud e-riigi ning avalike registrite ja andmetega ainulaadne võimalus olla väga atraktiivne partner ning „katseplatvorm“ Euroopa ettevõtetele ja teadusasutustele. Peale avalike andmebaaside on meil ka tugevaid uurimisrühmi, kes tegelevad masinõppe ja tehisintellekti arendamise ning suurandmete väärindamisega,“ sõnas Vassil.

Euroopa Komisjon investeerib nii praeguse „Horisont 2020“ kui ka tulevase EL T&A raamprogrammi „Euroopa Horisont“ ja „Digitaalse Euroopa“ programmiga IKT teadus- ja arendustegevusse üle 25 miljardi euro, sh olulise osa ettevõtete ja teadusasutuste koostööplatvormide kaudu. BDVA kavatseb liituda Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse väljaarendamise algatusega (EuroHPC) ning avaldas hiljuti toetava seisukoha tehisintellekti-alase avaliku ja erasektori partnerluse loomise kohta 2021-2027 eelarveperioodil.

Rohkem infot on veebilehel www.bdva.eu. Töörühmadega liitumise kohta annab teavet grandikeskus.

Lisateave: Vallo Mulk, grandikeskuse rahvusvahelise teaduskoostöö peaspetsialist, vallo.mulk@ut.ee