Tartu Ülikool tunnustas Uppsala Ülikooli rektorit Eva Åkessoni Skytte medaliga

Täna, 17. mail toimus Tartu Ülikooli aulas ülikooli arengukonverents, kus Tartu Ülikooli rektor professor Toomas Asser andis Uppsala Ülikooli rektorile ja Tartu Ülikooli nõukogu liikmele Eva Åkessonile üle Skytte medali. Ülikooli senat otsustas tunnustada Åkessoni medaliga tema silmapaistvate teenete eest Tartu Ülikooli rahvusvahelise koostöö edendamisel ja ülikooli juhtimise toetamisel nõukogu liikmena.

Eva Åkesson on Uppsala Ülikooli rektoriks oldud aja jooksul pühendanud palju tähelepanu kahe ülikooli tugeva partnerluse kindlustamisele ja Tartu Ülikooli kaasamisele mitmesse rahvusvahelisse võrgustikku. Tema soovitusel kutsuti Tartu Ülikool 2016. aastal teadusülikoolide võrgustiku The Guild asutajaliikmeks.

Rektor Toomas Asseri sõnul on Eva Åkessonil oma osa ka selles, et juba kümme aastat väga tihedat teadus-, õppe- ja juhtimiskoostööd teinud võrgustik U4 valis 2018. aastal Tartu Ülikooli oma viiendaks liikmeks. Võrgustikku kuuluvad veel Uppsala Ülikool, Groningeni Ülikool, Göttingeni Ülikool ja Genti Ülikool. „Tartu Ülikooli märkimisväärsed edusammud rahvusvahelistumisel on paljuski seotud just Eva Åkessoni isikliku pühendumisega. Rahvusvahelistumine on meie jaoks oluline viis, millega kasvatada ülikooli tuntust ja avardada koostöövõimalusi ning tagada sellega ülikooli ja kogu Eesti tark areng,“ rääkis Asser.

Alates 2017. aastast kuulub Eva Åkesson Tartu Ülikooli nõukogu koosseisu. Ta osaleb nõukogu töös aktiivselt ja jagab väärtuslikke nõuandeid, mis toetuvad Põhjamaade parimate ülikoolide kogemustele.

Eva Åkessoni isikliku panuse väärtustamise kõrval kannab tema tunnustamine Skytte medaliga ka märgilist tähendust. See rõhutab Uppsala Ülikooli ja Tartu Ülikooli ajaloolist ja emotsionaalset sidet, sest just Johan Skytte oli Rootsi kuninga Gustav II Adolfi ajastul nende kahe sõsarülikooli sisuline eestvedaja.

Skytte medali on varem saanud Ene Ergma, Tõnis Lukas, Rein Taagepera, Dag Hartelius, Andres Lipstok, Jüri Raidla, Andrus Ansip, Lennart Meri, Katarina Brodina, Jacques Faure, Kai Lie, Svend Roed Nielsen, Mihkel Pärnoja, Marju Lauristin, Mart Laar ja Katri Raik.

Skytte medal on autasu riigi- või ühiskonnategelasele, kes on Tartu Ülikooli senati hinnangul aidanud viimastel aastatel kõige rohkem kaasa Tartu Ülikooli ja Eesti kõrghariduse arengule.

Lisateave: Andres Soosaar, TÜ akadeemiline sekretär, 5919 1116, andres.soosaar@ut.eeSandra Sommer

pressiesindaja
tel +372 737 5681
mob +372 5307 7820