Tartu ülikooli analüütilise keemia õppe kõrge tase sai kinnitust

Euroopa komisjon otsustas pikendada rahastust rahvusvahelisele analüütilise keemia ühisõppekavale EACH – Excellence in Analytical Chemistry. Kolmandat aastat toimuvat programmi koordineerib Tartu ülikool ning koostööd tehakse veel kolme Euroopa kõrgkooliga.

EACH on seni ainus Erasmus Munduse ühisõppekava, mida juhib Eesti kõrgkool. Esimesel õppeaastal omandavad tudengid baasteadmised Tartus, teine õppeaasta on praktilise suunaga ja see toimub ühes kolmest partnerülikoolist Euroopas. Õppekava raames on tudengitel võimalik valida Prantsusmaal asuva Université Claude Bernard Lyon 1, Soome ÅboAkademi või Rootsi Uppsala Universiteti praktikakohtade vahel.

EACH õppekaval toimub õppetöö alates 2015. aasta sügisest ja sel sügisel alustavad õppetööd kolmanda vastuvõtu raames vastu võetud tudengid. Õppekava senise tegevuse edukus on praeguseks saanud olulise kinnituse: Euroopa Komisjon on otsustanud pikendada EACH õppekava rahastust veel kolmeks vastuvõtuks.

„Tänu Euroopa Liidu rahastusele, mis eelkõige tähendab väga korralikke stipendiume üliõpilastele, oleme suutnud luua tõeliselt rahvusvahelise ja väga konkurentsivõimelise ühisõppekava,“ rõõmustab Tartu ülikooli analüütilise keemia professor Ivo Leito. „On tore, et ka meie rahastaja, Euroopa Komisjon, seda tunnetab.“

Leito lisas, et sel suvel tõestasid EACH õppekava tudengid oma kõrget taset ka rahvusvaheliselt: neli neist osales rahvusvahelises analüütilise keemia suvekoolis MSC Summer School, mida korraldab 10 Euroopa ülikoolist koosnev ühendus. Suvekooli lõpetajate üldpingereas hõivasid EACH programmis osalejad 30 tudengi hulgas kohad esimesest neljandani. 

EACH õppekava tööd rahastab Euroopa liit Erasmus+ programmi ühisõppekavade meetmest „Erasmus Mundus JointMaster Degrees“.

Lähem informatsioon EACH õppekava kohta on leitav programmi tutvustaval kodulehel: http://www.analyticalchemistry.eu.

Lisainfo: Ivo Leito, EACH programmidirektor, Tartu ülikooli analüütilise keemia professor, 518 4176ivo.leito@ut.ee