Tartu Ülikooli ettevõtjate päeval sõlmiti 15 koostöö eellepingut

#iframe1#

Tartu Ülikooli teadusasutused pakuvad ettevõtjatele mitmeid koostöövõimalusi, reedel tutvusid ettevõtjad ülikooli hoonetes rohkem kui 50 teadusgrupi tööde ja tegemistega.

Kohal oli nii tuntud suurfirmasid kui väiksemaid ettevõtteid, kes otsisid koostöövõimalusi esmakordselt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Traditsiooniliselt on Tartu Ülikoolil juba väga pikaajalised kontaktid toiduainete tööstusega ja infotehnoloogias, aga me näeme nüüd seda, et lisaks loodusteadustele ja füüsikale-keemiale on meil areng ka nn pehme poole suunas," selgitas TÜ ettevõtlussuhete ja innovatsiooni juht Erik Puura.

Näiteks psühholoogid tutvustasid üritusel enda koostatud teste ning keeltekeskus võimalusi õppida mitte ainult võõrkeeli, vaid ka välismaised kultuure ja kombestikke.

Aastakümneid Tartu Ülikooli teadlastega koostööd teinud Eesti Keemiatööstuse Liidu juht rõõmustab, et ülikool on suunanud oma huvi ettevõtlust arendavate sektorite poole. "Tööstuse esindajate esimene huvi on praktiline väljund või sellised praktilised saavutused, mis annavad resultaadi või igapäevase töö tulemi," ütles liidu juht Meelis Eldermann.

Erik Puura sõnul on koostöösuhteid ülikoolile vaja senisest rohkem. AInuüksi ülikooli patendiportfellis olevad 40 leiutist ootavad rakendust. "Teadmistelt ja meetoditelt oleme me Põhjamaadega võrreldes täiesti sammu käimas, aga koostöö maht ja arvukus on see, mis tugevasti vajab parandamist," selgitas Puura.

Infopäeval sõlmiti 15 ettevõtetega ka juba esimesed eellepingud tulevaseks koostööks.
Mehis Tuisk
Tartu Ülikool
pressiesindaja
tel +372 737 5683
mob +372 581 04 946
e-post: mehis.tuisk@ut.ee