Autor:
Mari-Liis Pintson

Tartu Ülikooli ja linna esindajad arutasid koostöövõimalusi

Reedel, 13. oktoobril kohtusid ülikooli peahoones Tartu Ülikooli ja Tartu linna juhid, et arutada läbi teemad, milles on ülikoolil ja linnal võimalik teineteise arengut toetada. Kohtumise kokkulepete alusel uuendatakse ka ülikooli ja linna vahelist koostöölepingut.

Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser ja Tartu linnapea Urmas Klaas tõdesid, et ülikooli ja linna tegevus on küll tihedalt seotud, kuid koostöölepingus märgitakse ära tähtsamad ühist tegutsemist vajavad teemad.

Kohtumisel lepiti kokku, et eelolevatel kuudel täpsustatakse, kuidas saavad linn ja ülikool teha tihedamat koostööd näiteks ettevõtluse ja innovatsiooni arendamisel ja toetamisel, et Tartu oleks atraktiivne tõmbekeskus nii ettevõtjatele kui ka akadeemilistele töötajatele. Leiti, et ühiselt on võimalik taotleda Euroopa Liidu struktuuritoetusi kestliku linnaruumi arendamiseks ja teaduskoostööks. Nii rahvusvahelise transpordiühenduse parandamisel kui ka avaliku ruumi ja linnasiseste liikumisvõimaluste planeerimisel on linnal oluline teada ülikooli töötajate ja üliõpilaste liikumisvajadust, aga ka ülikooli hoonestu pikaajalisi arendusplaane. Eraldi rõhutati vajadust teha koostööd Toomemäe pargiala uuendamisel ja suurendada linna toetust, et säilitada tartlastele ja linna külalistele tasuta ligipääs botaanikaaia välialale.

Esile tõsteti senist head koostööd ülikooli ja Tartu linna koolide vahel ning tõdeti, et mõlemal poolel on huvi hariduse vallas senist tegevust veelgi laiendada. Rektor Toomas Asser tõstatas ka üliõpilaste mure taskukohaste toitlustusvõimaluste vähesuse pärast ja tegi linnavalitsusele ettepaneku leida koos Tartu toitlustusettevõtetega võimalusi üliõpilaste toetamiseks. „On oluline meeles pidada, et Tartu on üliõpilassõbralik linn, seega on ka üliõpilaste toimetulek meie ühine mure,“ sõnas rektor.

Lähikuudel sõnastatakse kohtumisel käsitletud teemade täpsemad tegevussuunad, et jõuda selle aasta lõpus koostöölepingu uuendamiseni.

Tartu Ülikooli raamatukogu

Tartu Ülikooli raamatukogu direktoriks saab Jaanika Anderson

TÜ muuseum

Tartu Ülikooli muuseumi juhina jätkab Mariann Raisma

Kairi kreegipuu lillekimbuga

Psühholoogia instituudi juhina jätkab Kairi Kreegipuu