Tartu Ülikooli juhtivteadur Andres Metspalu valiti „Euroopa horisondi“ vähiuuringute missiooni nõukokku

Euroopa Komisjoni teadusvolinik Carlos Moedas avaldas teisipäeval, kes on Euroopa Liidu järgmise teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ (2021–2027) missioonide nõukogude liikmed. Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu professor Andres Metspalu osutus valituks Euroopa vähiuuringute missiooni nõukokku. Kokku esitati nõukogu 15 kohale 352 taotlust.

Nõukogud koosnevad teadlastest, ettevõtjatest ja arvamusliidritest ning nõukogu ülesanne on nõustada ja strateegiliselt suunata EL-i ja liikmesriikide vahel kokku lepitud missioonide eesmärkide täitmist. Vähiuuringute nõukogu eesmärk on anda nõu Euroopa vähiuuringute teadusprioriteetide alal, sealhulgas ennetuse, diagnoosi- ja ravivõimaluste arendamisel, ning neid strateegiliselt suunata. Vähiuuringute missiooni nõukogu juhib Nobeli preemia laureaat Harald zur Hausen.

Metspalu sõnul on Euroopal väga head võimalused olla vähijuhtumite ennetuse ja varajase avastamise meetodite väljatöötajana maailmas liidrikohal. „Tänu genoomika, rakubioloogia ja andmeteaduse uutele võimalustele on Euroopa biopankade koostöös unikaalne võimalus luua üleeuroopaline geeni- ja patsiendiandmete platvorm, mis loob eeldused vähi ennetuse ja efektiivse ravi kvaliteedi hüppeliseks tõusuks,“ selgitas ta.

Tartu Ülikooli rektori Toomas Asseri sõnul on professor Metspalu valimine vähiuuringute missiooni nõukokku silmapaistev rahvusvaheline tunnustus tema senise teadustöö eest. „Tartu Ülikoolile kui uue Euroopa parimale teadusülikoolile on suur au, et meie juhtivteadur osaleb Euroopa teadusmissiooni kujundamisel, ja ülikool oma tugeva teaduspotentsiaaliga on valmis panustama Euroopa teadusmissioonide elluviimisse,“ sõnas Asser.

Euroopa Komisjon ja EL-i liikmesriigid on kokku leppinud viies missioonivaldkonnas: vähiuuringud; kohanemine kliimamuutustega; terved ookeanid, mered ja siseveekogud; kliimaneutraalsed ja targad linnad ning terve mullastik ja toiduga varustatus. Eestist valiti teistesse missiooninõukogudesse veel ettevõtja Ann Runnel (kliimamuutustega kohanemise valdkonnas) ja endine minister Anne Sulling (kliimaneutraalsete ja tarkade linnade valdkonnas).

Missioonid on ühiskondlike keerdküsimuste lahendamiseks mõeldud suured rahvusvahelised teaduskoostöö algatused. Võrreldes EL-i teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi tavapäraste projektidega on missioonidel pikem kestus (7–10 aastat), suurem eelarve (igal missioonivaldkonnal üle miljardi euro) ja laiaulatusliku sektoritevahelise koostöö eeldus.

Missioonid koosnevad teadusuuringute, toodete ja teenuste turuleviimise ning teadlikkuse suurendamise (tarbimisharjumuste muutmise) integreeritud programmidest, mida rakendatakse nii teadusprogrammide, avatud taotlusvoorude ja ideekonkursside, riigihangete kui ka riskikapitali ning tööstuste kaasamise kaudu. Missioonide tegevus toimub koordineeritult üle Euroopa, kaasates kogu maailmajao teadus-, tööstus- ja ühiskondlikke ressursse.

Lisateave:
Andres Metspalu, TÜ Eesti geenivaramu juhataja, TÜ genoomika ja biopankade juhtivteadur ning biotehnoloogia professor, 737 5066, 506 3088, andres.metspalu@ut.ee
Taivo Raud, TÜ grandikeskuse juhataja, 737 6193, 5645 6580, taivo.raud@ut.ee

Sandra Sommer pressiesindaja tel +372 737 5681
mob +372 5307 7820 sandra.sommer@ut.ee
www.ut.ee