Tartu Ülikooli nõukogu esimehena jätkab Ruth Oltjer

21. jaanuaril valiti Tartu Ülikooli nõukogu uue koosseisu avaistungil nõukogu esimeheks Ruth Oltjer, kes juhtis ülikooli kõrgeimat otsustuskogu ka eelmisel viieaastasel perioodil. Nõukogu liikmed tunnustasid Oltjeri senist tegevust nii nõukogu eestkõnelejana ülikooli huvide eest seismisel kui ka nõukogu töö juhtimisel.

„Meid ootab ees töine aeg. Silmapiiril on eelkõige kõrghariduse rahastamisega seotud probleemid ja anname nõukogus endast parima, et selles küsimuses ülikooli eest seista,“ ütles Oltjer.

Tartu Ülikooli rektor professor Toomas Asser tõdes, et senine koostöö nõukoguga on olnud väga hea ja nõukogu uued liikmed rikastavad seda veelgi. „Mul on hea meel, et meil on selles koosseisus ka kaks liiget väljastpoolt Eestit. Nende väline vaade ja eksperditeadmised eriti kõrghariduspoliitika alal on meile väga vajalikud,“ sõnas rektor.

Silmapaistev näide nõukogu eelmise koosseisu töö tulemusest on muu hulgas poliitilise protsessi jõuline suunamine riigi tasandil, et jõuda teadus- ja arendustegevuse rahastamiskindluse huvides Eesti teadusleppe allkirjastamiseni.

Nõukogu vastutab ülikooli pikaajalise arengu eest ja tagab ülikooli eesmärkide täitmise. Nõukogusse kuulub 11 liiget, kellest viis nimetas senat, ühe Eesti Teaduste Akadeemia ning viis haridus- ja teadusminister.

Ülikooliväliste liikmetena kuuluvad nõukogu uude koosseisu Eesti Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas, BaltCap Growth Fundi partner Heidi Kakko, Soome Teaduste ja Kunstide Akadeemia liige, Academia Europaea president professor Marja Makarow (Teaduste Akadeemia nimetatud liige), advokaadibüroo Ellex Raidla juhtivpartner Ants Nõmper, AS-i Chemi-Pharm juhataja Ruth Oltjer ning Groningeni Ülikooli emeriitrektor ja rahandusökonoomika professor Elmer Sterken.

Tartu Ülikoolist kuuluvad nõukogusse kardioloogia professor akadeemik Jaan Eha, eesti keele (võõrkeelena) professor Birute Klaas-Lang, koosluse ökoloogia professor Mari Moora, meedia ja kommunikatsiooni doktorant Martin Aleksander Noorkõiv ning rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane.

Jaan Eha, Heidi Kakko, Birute Klaas-Lang, Ants Nõmper ja Ruth Oltjer kuulusid ka ülikooli nõukogu eelmisesse koosseisu. Uus koosseis on Vabariigi Valitsuse otsusega määratud ametisse aastateks 2022–2026. Selle aja sisse jääb ka nõukogu vastutusalasse kuuluva ülikooli uue arengukava koostamine.

Nõukogu kinnitas ka oma käesoleva aasta tööplaani ja nimetas eelarvekomisjoni uued liikmed. Emeriitprofessor Jüri Sepa asemel saab eelarvekomisjoni aseesimeheks nõukogu uue koosseisu liige, rahvusvahelise ettevõtluse professor Urmas Varblane. Sotsiaalteaduste valdkonna dekanaadi endise juhataja Dorel Tamm-Klaose vahetab komisjonis välja dekanaadi uus juhataja Janek Saluse. Nõukogu korralised istungid toimuvad kevadsemestril 21. märtsil, 25. aprillil ja 13. juunil ning sügissemestril 31. oktoobril ja 28. novembril. 

Tartu Ülikooli peahoone

Algab ülikooli uue arengukava koostamine

Delta building near Emajõgi

Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskust hakkab juhtima Mihkel Tammo

Professor Mart Loog

Bioinseneeria instituudi juhiks valiti molekulaarse süsteemibioloogia professor Mart Loog