Tartu ülikooli õppejõudu tunnustati ordeniga

Gustav Adolfi päeval ja Tartu ülikooli asutamise aastapäeval andis Rootsi suursaadik Eestis Tartu ülikooli rootsi keele õppejõule Tiina Mullamaale Tema Majesteet kuningas Carl XVI Gustafi otsusega üle Kuningliku Põhjatähe esimese klassi ordeni.

7. novembril tähistas Tartu ülikool koostöös skandinavistika osakonna ja Rootsi suursaatkonnaga taas Gustav Adolfi päeva ja Tartu ülikooli asutamist. Pidupäeval andis Rootsi suursaadik Eestis Anders Ljunggren TÜ õppejõule Tiina Mullamaale üle Rootsi riigi kõrge tunnustuse, Põhjatähe I klassi ordeni.

Põhjatähe orden on tuntud ka kui „see, mis ei looju”, mis viitab autasu vääriliseks tunnistatute siirale ja järjekindlale pühendumisele ja Rootsi riigi püsivusele. Tiina Mullamaale autasu andmiseks ettepaneku teinud Tartu ülikooli professor Daniel Sävborg ja Rootsi Suursaatkond Tallinnas tõstavad põhjendusena esile Mullamaa pikaajalist ja pühendunud tööd Eesti ja Rootsi vaheliste sidemete arendamisel. Mullamaa roll rootsi keele õpetaja, tõlgi, tõlkija ja laiemas mõttes kultuurivahendajana nii ametialaselt kui vabatahtlikuna on andnud silmapaistva panuse nii poliitiliste kui ka mitmesuguste ametlike ja isiklike suhete loomisel, arendamisel ja hoidmisel Eesti ja Rootsi vahel, samuti Rootsi, rootsi keele ja kultuuri alaste teadmiste levitamisel Eestis. Tema töö Rootsi tutvustamise heaks Eestis oli aktiivne juba nõukogude ajal, hoolimata selleaegsetest raskustest ning vähesest lootusest kunagi ise Rootsit külastada, ning jätkus samamoodi pärast Eesti iseseisvuse taastamist.

Tiina ja Ilmar Mullamaa alustasid rootsi keele õpetamisega Tartus 1960ndatel. Tiina Mullamaa on seega Tartu ülikoolis rootsi keelt õpetanud üle 45 aasta, olles õppejõuks paljudele põlvkondadele üliõpilastele. Tiina Mullamaa on välja andnud „Rootsi keele õpiku” täiendatud ja parandatud trüki (Tallinn, Valgus 1991) ning uue tänapäevase „Rootsi keele õpiku” (Atelje Guernica ja Nordistica Tartuensia 2006, 2013). Samuti on ta „Rootsi-eesti sõnaraamatu” (Tallinn, Valgus 1979; 1981) ja uue suure „Rootsi-eesti sõnaraamatu” (Tallinn, Valgus ning Nordistica Tartuensia 2004) kaaskoostaja-toimetaja.

1990ndate alguses töötas Tiina Mullamaa aktiivselt ka suulise tõlgina, vahendades muu hulgas Tartu linnavalitsuse ja sõpruslinnade, eriti Uppsala vahelisi kontakte. Selle töö eest pälvis ta 2009. aastal Uppsala aumedali. Rootsi kuningapaari Eesti visiidi ajal 1992. aastal oli Tiina Mullamaa neile tõlgiks.

Viimastel aastatel on Tiina Mullamaa tegelenud aktiivselt ilukirjanduse tõlkimisega. Ilmunud on näiteks tõlked: Carl Larsson „ Mina”, Liza Marklund „Õnnelik tänav” jpt.  Ilukirjandustõlgetele lisaks on välja antud ka psühholoogiaalaseid tõlkeid, nagu näiteks Karin Mangs, Barbro Martell „Psühhoanalüütiline arengukäsitlus”.

Vaata videsalvestust Academia Gustaviana pidustustest UTTVst

Lisainfo:
Liina Kümnik, Rootsi Suursaatkonna pressi-, info- ja kultuurisekretär, 50 63 743, liina.kumnik@gov.se
Kristina Mullamaa, TÜ Skandinavistika osakonna juhataja, kristina.mullamaa@ut.ee
 

Viivika Eljand-Kärp Tartu Ülikooli pressinõunik Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5354 0689 E-post: viivika.eljand-karp@ut.ee
www.ut.ee