Tartu ülikooli spin-off-ettevõtted GreenBead OÜ ja Icosagen AS edukad innovaatorid

20. jaanuaril kuulutati Stockholmi moodsa kunsti muuseumis välja rahvusvahelise  kvaliteediinnovatsiooni konkursi võitjad. Konkursil olid väga edukad ka kaks Tartu ülikooli spin-off nimistus olevat ettevõtjat: akadeemik, biomeditsiinitehnoloogia professor Mart Ustavi juhitav AS Icosagen ja üliõpilaste ning noorte teadlaste käivitatud OÜ GreenBead.

Eesti võidukad innovatsioonid olid mõlemad esikoha konkurentsis esimese kolme seas. Rahvusvahelise konkursi üldvõitjaks kuulutati mikroettevõtete kategoorias osalenud Soome ettevõte StickTech oma uudse ja kuluefektiivse hambaravi tehnoloogiaga „everX Posterior“.

Eesti väikeste ja keskmiste ettevõtete kategoorias võitis 1999. aastast tegutsev AS Icosagen, kelle konkursile esitatud töö sisuks oli polükloonsete antikehade tootmine „Golden Egg Technology“ meetodil.

Eesti potentsiaalse innovatsiooni kategooria võitjaks tuli 2013. aastal Tartu ülikooli üliõpilaste ja noorte teadlaste käivitatud GreenBead OÜ, kes esitas konkursile nanotehnoloogial põhineva pesuainete korduvkasutamise idee.

GreenBead OÜ mentor, Tartu ülikooli ettevõtluse nõustaja Aivar Pere rääkis, et Tartu ülikooli jätkuvalt tugev baasteadus, rakendusuuringute kultuur ning laienev koostöö ja tagasiside ärisektoriga loob viljakad tingimused kõrgtehnoloogiliste spin-offide tekkeks. „Väga heaks näiteks ongi kvaliteediinnovatsiooni konkursil tunnustuse pälvinud GreenBead OÜ, mis on praegu siseinkubatsioonis ja tegeleb EAS-i meetme „Innovatsiooniosak“ toel tootearendusega Eesti nanotehnoloogiate arenduskeskuse AS-is.

Pere julgustab noori juba ülikoolis teadustööd tehes ettevõtlusega alustama ning peab just üliõpilasi ja noori teadlasi tugevaks arengujõuks: „Ettevõtlikud üliõpilased ja teadlased on Tartu ülikooli arengu aktivad.“

Konkursil osalevaid innovatsioone hinnati metoodika abil, mis võtab arvesse uuenduslikkust, kasutatavust, mõju klientidele ja/või ühiskonnale, õppimiskogemust ning tulemuslikkust. Kõrgetasemelise žürii esimees oli Helsingi Aalto ülikooli professor Yrjo Neuvo.

Spin-off on ülikoolist välja kasvanud ettevõte, mis põhineb ülikooli aparatuuril ja/või oskusteabel. Tartu ülikooli liikmetega seotud spin-off-ettevõtjaid oli 31.12.2013 seisuga 43, mille tegevusvaldkonnad ulatuvad biotehnoloogiast psühholoogiani.

Konkurssi Eesti-poolne korraldaja on Eesti kvaliteediühing.

Stockholmis, rahvusvahelise kvaliteediinnovatsiooni konkursi auhinnatseremoonial TÜ spin-off-ettevõtte GreenBead OÜ rollup juures on vasakul Rainis Venta ja paremal Airiin Laaneväli. Foto: Tiia Tammaru

Lisainfo: Aivar Pere, Tartu ülikooli ettevõtluse nõustaja, tel: 737 4810, e-post: aivar.pere [ät] ut.ee;
Tiia Tammaru, Eesti kvaliteediühingu juhatuse esimees, tel: 56 636 679, e-post: tiia.tammaru [ät] eaq.ee.

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressiesindaja
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392
E-post: virge.tamme [ät] ut.ee
www.ut.ee