Autor:
Andres Tennus

Tartu Ülikooli tänavuse suveülikooli teema on erinevate keskkondade mõju inimesele

Tartu Ülikool korraldab juba 24. aastat Eestimaa eri paikades suvekursusi, kuhu on oodatud kõik, kes soovivad omandada uusi oskusi ja põnevaid teadmisi. Kursustel saab osaleda Tartus ja Tallinnas ning ülikooli kolledžilinnades Narvas, Pärnus ja Viljandis. Kursused kestavad üks-kaks päeva.

Huvi- või erialase täiendamise võimalusi leiab tänavu nii kultuuri- ja keelekeskkonna, looduskeskkonna, majanduskeskkonna, sotsiaalse suhtlemise keskkonna, spordikeskkonna kui ka vaimse tervise keskkonna kursuste seast. Kokku toimub 21 koolitust, mille formaat on mitmekülgne: loengute kõrval saab osaleda aruteludes ja lahendada ka praktilisi ülesandeid.

Huvilised saavad analüüsida kultuuri- ja keelekeskkonna mõju kursustel „Kestev ja muutuv keelekeskkond“ ja „Suhtlemine multikultuursete klientidega“. Samuti on ka sel suvel kavas traditsiooniline teatrietenduse külastus ja selle analüüs. Seekord vaadatakse Emajõe Suveteatri lavastust „Ukuaru“.

Sotsiaalse suhtlemise keskkonna koolitusel „Meediapädevuste arendamine mänguliste lähenemiste kaudu“ jagatakse häid nippe, kuidas tutvustada lastele ja noortele meediat ja selle erinevaid tahke. Vaimse tervise keskkonna kursustel saavad osalejad end täiendada enesevõimestamise ja coaching’u meetodite teemadel.

Majanduskeskkonna veebikoolitusel „Kinnisvara- ja üüriinvesteeringud“ saab teha lähemalt tutvust investeerimisvõimalustega. Treenerid saavad teadmisi, kuidas ennetada spordikeskkonnas vigastusi ning looduskeskkonnahuvilistele jagatakse rooside kasvatamiseks häid näpunäiteid.

Suveülikooli avaloengu „Millist loodust vajab inimene?“ peab TÜ loomaökoloog Tuul Sepp. Loeng toimub 8. augustil kell 15.00 Tartu Ülikooli botaanikaaias.  Linnastumine on viinud inimese ja looduse kaugenemiseni ning seetõttu ei pea paljud enam loodust linnaruumis vajalikuks. Samal ajal on muutunud kliimamuutuste, elurikkuse kriisi ning inimese tervisega seotud keskkonnaprobleemid üha ilmsemaks ka Tartus. Ettekandes selgitatakse, miks on linnaloodus oluline nii keskkonna kui inimese jaoks ning kuidas igaüks saaks linnaruumis loodust kaitsta.

Suveülikooli eripära on suvine ja rahulik õhkkond. Varasemate aastate osalejad on kiitnud häid koolitajaid ja võimalust teiste õppijatega mõtteid vahetada. „Meeldisid mitmekesised näited elust enesest ja oli huvitav jälgida, kuidas näited olid põimitud koolituse teemaga. Meeldis, et koolitus oli elav ja pikitud maitseka huumoriga,“ kirjutas üks möödunud aastal osalenu.

Kursused on mõeldud kõigile: õppima on oodatud vilistlased, juhid, spetsialistid, ametnikud, õpetajad, kultuuri- ja spordihuvilised, üliõpilased ning teised õpihimulised.

Kursuse lõpetanutele väljastatakse Tartu Ülikooli täiendusõppe läbimist tõendav dokument.

Registreerumine koolitustele ja avaloengule kodulehel.

Tartu Ülikooli Narva kolledži üliõpilased

Narva õpetajad pingutavad eestikeelsele õppele ülemineku õnnestumise nimel

Narva kolledž

Tartu Ülikool pakub Ida-Virumaal tasuta täienduskoolitusi nii eesti kui ka vene keeles

Kiviktaimla kursus - Tartu Ülikool

Tartu Ülikooli suveülikool pakub juba veerand sajandit elukestvat õpet