Tartu Ülikooli teadlane pälvis Eesti kui digiriigi jaoks ülitähtsa grandi

Tartu Ülikooli krüptograafia professor Dominique Unruh pälvis Euroopa Teadusnõukogu (ERC) üle 1,7 miljoni euro suuruse uurimisgrandi, millel on suur mõju ka Eesti avalike e-teenuste arendamisele ja küberturvalisusele. Professor Unruh hakkab looma lahendust, mis võimaldab kaitsta tulevikus infotehnoloogiateenuseid võimsate kvantarvutite eest.

Eesti e-teenused on praegu igati usaldusväärsed ja sissemurdmiskindlad. Neis kasutatakse aga krüptograafilisi süsteeme, mis ei ole lähitulevikus levima hakkavate kvantarvutite arvutusvõimsuse vastu piisavalt kaitstud. Aastate pärast võivad kvantarvutid põhjustada küberturvalisusele suurt ohtu. See hakkab mõjutama kõike, alates ID-kaardiga sisselogimisest ning lõpetades õiguslikult siduvate dokumentide ja e-valimistega.

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi krüptograafia professor Dominique Unruh sai ERC kõrgetasemelise teadusgrandi selleks, et töötada välja meetodid uute krüptoprotokollide turvalisuse matemaatiliseks tõestamiseks arvuti abil.

„Maailmas on palju proovitud valmistada uusi krüptograafilisi ehitusplokke, et turvasüsteemid peaksid kvantarvutite arvutusvõimsusele vastu. Meie projektiga luuakse vundament, mis tagab järgmise põlvkonna e-teenuste turvalisuse ja usaldusväärsuse,“ selgitas professor Unruh.

Krüptosüsteemide väljavahetamine on aastatepikkune töö. Ehkki kvantarvuteid veel ei ole, hakatakse kvantkrüptograafiat juba rakendama, et hoida ära tulevasi ohte. „Suure osa kvantkrüptograafiliste protokollide arendamiseks pole vaja kvantarvutit, piisab tehnoloogiliselt lihtsamatest kvantseadmetest, mis on aastaid turul olemas olnud.  Kui me ei suuda praegu luua kvantarvutite arvutusvõimsuse vastu turvalisi süsteeme, on tulevikus juba liiga hilja,“ põhjendas professor Unruh kvantkrüptograafia tähtsust.

Professor Dominique Unruh teadustöö on eluliselt tähtis kogu Eesti digiriigile ja suur edasiminek Eesti IT-teadusele. „See on Eesti esimene nii prestiižne uurimisgrant IT valdkonnas ja suur tunnustus meie senise viljaka töö eest. Eesti IT tippkeskuse EXCITE nimel oleme oma kolleegi väljapaistva saavutuse üle väga uhked,“ kommenteeris TÜ arvutiteaduse instituudi juhataja Jaak Vilo.

Dominique Peer Ghislain Unruh on Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi krüptograafia professor ning andmeturbe ja teoreetilise arvutiteaduse õppetooli juhataja. Ta on magistri- ja doktorikraadi saanud Saksamaal Karlsruhe Ülikoolist ning järeldoktorantuuri läbinud Saarimaa Ülikoolis. Alates 2011. aastast on professor Unruh töötanud Tartu Ülikoolis.

Euroopa Teadusnõukogu (ERC) toetab eesliiniteadust ning uudseid ja innovaatilisi teaduslikke mõtteid uutes teadusvaldkondades. ERC grandid on Euroopa teadlaste seas ühed hinnatumad.

Lisateave:
Jaak Vilo, TÜ arvutiteaduse instituudi juhataja, 504 9365, jaak.vilo@ut.ee
Mattias Jõesaar, TÜ arvutiteaduse instituudi turundus- ja kommunikatsioonispetsialist, 513 6709, mattias.joesaar@ut.ee