Tartu Ülikooli teadlased töötavad välja bioplasti, mis asendaks senise fossiilse tooraine

Tartu Ülikooli teadlased alustasid tööd rahvusvahelises projektis, mille käigus arendatakse uudset tehnoloogiat keskkonnahoidliku plasti tootmiseks. Naftast toodetavale plastile alternatiivi leidmine on teadlaste jaoks üks 21. sajandi suurimaid ülesandeid.

Laialdaselt kasutatavad plastmaterjalid põhinevad suuresti fossiilsetel kütustel. See on kaasa toonud märkimisväärse keskkonnareostuse ja annab hoogu kliimamuutustele. Lisaks on plastpakendite ümbertöötamine tihtipeale keerukas, sest suur osa neist on valmistatud eri liiki plastide segust. See ühiskondlikult väga oluline probleem annab palju uurimisainest teadlastele üle kogu maailma.

Tartu Ülikooli juhitavas teadusprojektis BioStyrene töötatakse välja võimalused asendada plasti lähteainena laialdaselt kasutatav fossiilne stüreen puidu biomassist saadava toorainega. Ühe lahendusena asendatakse osa fossiilset stüreeni puidus leiduva ligniiniga, millel on praegu vähe kasutusalasid. Teadustöö tulemusel avanevad ka puidutööstusele uued väljavaated leida kehvema kvaliteediga toorainele või jääkprodukt ligniinile rohkem rakendust.

„Puidu kasutamine uudsete materjalide tootmiseks vähendab märkimisväärselt tööstuse sõltuvust fossiilsest plastist. Seetõttu oleme teadustöös seadnud eesmärgiks, et lahendus oleks rakendatav ka suurtööstuses. Põhjaliku pädevuse tagamiseks oleme peale rahvusvaheliste teadlaste kaasanud ka kolm eraettevõtet,“ selgitas Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi orgaanilise keemia vanemteadur Lauri Vares. „Oleme jõudnud ka esimeste oluliste tulemusteni – tegime kindlaks, et stüreeni saab värvides edukalt asendada biomassist toodetava alternatiiviga. Seejuures võivad selliste biovärvide omadused olla praegustest värvidest isegi paremad,“ lisas Vares.

Teadusprojekti BioStyrene (ER30) kaasrahastatakse Eesti-Vene piiriülese koostöö programmist 2014–2020. Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi juhitavas projektis osalevad ka Peterburi Riiklik Metsandusülikool ning ettevõtted Vapa, Plastpolymer (Venemaa) ja TBD Biodiscovery (Eesti). Projekti kogumaksumus on 586 987 eurot, millest Eesti-Vene programmi rahastus moodustab 437 617 eurot.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014–2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaal-majanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Lisateave: Lauri Vares, Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi orgaanilise keemia vanemteadur, 737 4808, lauri.vares [ät] ut.ee

BioStryne grant no ER30

The Project is co-financed by the Estonia-Russia CBC Programme 2014-2020

Implemented by the “Lead Beneficiary/Beneficiary”

Sandra Sommer
pressiesindaja
tel +372 737 5681
mob +372 5307 7820
sandra.sommer [ät] ut.ee
www.ut.ee