Tartu Ülikooli teadlased uurivad koroonaviiruse levikut Eestis

Tartu Ülikooli erialadevaheline uurimismeeskond kogub aktiivselt andmeid koroonaviiruse leviku kohta ning modelleerib ja analüüsib neid. Lisaks kutsuvad teadlased inimesi osalema COVID-19 levimuse uuringus, et luua viiruse leviku kaardistamiseks ja mudeldamiseks vajalik andmebaas. Uurimisrühma kuuluvad Tartu Ülikooli informaatikud, statistikud, matemaatikud, arsti- ja geeniteadlased ning sotsiaalteadlased.

Tartu Ülikooli bioinformaatika professor Jaak Vilo kommenteeris, et uuringu eesmärk on luua koroonaviiruse SARS-CoV-2 poolt põhjustatud haiguse COVID-19 leviku kaardistamiseks ja mudeldamiseks vajalik andmebaas, mis sisaldab võimalike nakatunute vanuselist, elukutselist ja geograafilist jaotust ning selle muutumist ajas, aga ka nende erinevust üldrahvastikust.

Uuringu veebilehel koroona.ut.ee oodatakse koroonaviiruse haiguse kahtluse või diagnoosiga patsiente pidama enesejälgimise päevikut. „See on anonüümsust võimaldav päevik, kuhu uuringus osalejad saavad ise teha uusi kandeid haigussümptomite tekke või kadumise, karantiiniolukorrast tulenevate käitumise muutuste või kokkupuute kohta COVID-19 diagnoosi saanud inimestega,“ ütles Jaak Vilo. Ta täpsustas, et päevikus saab sümptomeid kirjeldada ka tagantjärele.

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi bioinformaatika vanemteaduri Hedi Petersoni sõnul on uuringus osalema oodatud nii haigustunnusteta kui ka haiguse või selle kahtlusega inimesed. „Haigustunnusteta inimeste võimalikud kontaktid haigetega ja nende karantiiniaegsed käitumismustrid aitavad tulemusi paremini rahvastiku konteksti panna,“ ütles Hedi Peterson. Ta lisas, et võimalikult paljude inimeste osalemine uuringus võimaldab paremini analüüsida individuaalset ja rahvastikuülest haiguse epidemioloogiat ja kulgu.

Uuringuks on saadud Tartu Ülikooli eetikakomitee luba ja järgitakse kõiki Tartu Ülikooli andmekaitse põhimõtteid.

Koroonaviiruse levimuse uuringu algatajad on Hedi Peterson ja Jaak Vilo TÜ arvutiteaduse instituudist, Krista Fischer TÜ matemaatika ja statistika instituudist, Irja Lutsar ja Pärt Peterson TÜ bio- ja siirdemeditsiini instituudist, Andero Uusberg TÜ psühholoogia instituudist, Kristjan Vassil TÜ Johan Skytte poliitikauuringute instituudist ja Lili Milani TÜ genoomikainstituudist. Uuringu tegemist toetab ka TÜ teadusarvutuste keskus, kes annab selleks vajamineva riistvara.

Veebilehele koroona.ut.ee on arvutiteaduse instituudi bioinformaatika uurimisrühm BIIT loonud ka riikide andmete võrdlust võimaldava veebitööriistakust saab ülevaate haiguse mõjust üle maailma. Tulevikus koondatakse sinna ka teised Tartu Ülikooli teadlaste valmivad tööriistad ja uuringuaruanded. Praegu leiab sellelt veebilehelt esimese versiooni epidemioloogilise SEIR-mudeli veidi keerukamast variandist SEIAHR, milles võetakse arvesse nakatumise kiiruskordajat eri perioodidel, nakatumise perioodi, ravi vajavate inimeste proportsiooni jne.

Tööriistade arendust koordineerivad professor Jaak Vilo ja vanemteadur Hedi Peterson. Arendajad on töörühma doktorandid Kaido Lepik ja Joonas Puura ning teadustarkvara insenerid Ivan Kuzmin, Uku Raudvere ja Erik Jaaniso. Mitu uurimisrühma BIIT liiget kuulub teadlaste hulka, kes modelleerivad viiruse leviku andmeid ja toetavad teabega riikliku kriisikomisjoni teadusnõukogu.

Lisateave:
Jaak Vilo, TÜ arvutiteaduse instituudi juhataja, 504 9365, jaak.vilo@ut.ee
Hedi Peterson, TÜ bioinformaatika vanemteadur, hedi.peterson@ut.ee