TARTU ÜLIKOOLI TEADUSKOOL ALUSTAB OMA 40. ÕPPEAASTAT

Teaduskoolis saab süvendatult õppida matemaatikat, programmeerimist, füüsikat, keemiat, bioloogiat, lingvistikat ja filosoofiat ning uute kursustena käesoleval aastal ka geograafiat ja meditsiini. Õppetöö toimub valdavalt kaugõppe vormis, meditsiinikursusest osalejatele on plaanis ka TÜ kliinikumide ja arstiteaduskonna laborite külastamine. Kursuste edukalt lõpetanud saavad Tartu Ülikooli tunnistuse.
Möödunud õppeaastal osales teaduskooli kursustel üle 1500 õpilase, tunnistusega lõpetas 870 õpilast 162 koolist.

Tartu Ülikooli Teaduskooli üks olulisimaid tegevussuundi on Eesti olümpiaadide koordineerimine ning Eesti võistkondade ettevalmistamine rahvusvahelisteks olümpiaadideks. Möödunud suvel osalesid teaduskoolis ettevalmistuse saanud Eesti võistkonnad matemaatikaolümpiaadil Mehhikos, bioloogiaolümpiaadil Hiinas, füüsikaolümpiaadil Hispaanias, keemiaolümpiaadil Taivanil, lingvistikaolümpiaadil Hollandis, informaatikaolümpiaadil Poolas. Uuel õppeaastal algab ettevalmistus juba järgmisteks rahvusvahelisteks jõukatsumisteks.

TÜ Teaduskooli eesmärgiks on võimekate kooliõpilaste õpi- ja teadushuvi rahuldamine koolitus- ja huvialategevuse kaudu ning õpilastele hea ettevalmistuse andmine sihipäraseks akadeemiliseks eneseteostuseks kõrgkoolis.
Ülikooli teaduskooli sihtrühmaks on õpilased, kellel on sügavam huvi mõne ainevaldkonna vastu, kuid kellele ei piisa kodukooli pakutavatest võimalustest oma lemmikalaga tegelemiseks.

Täpsem vastuvõtuinfo, kursuste nimekiri, kirjeldused ning registreerumisvorm asuvad teaduskooli koduleheküljel aadressil http://www.ttkool.ut.ee


Illari Lään
TÜ avalikkussuhete juht

INFO: TÜ Teaduskooli direktor Viire Sepp, tel 737 5890