Tartu Ülikooli üliõpilaskonnal on uus juhatus

Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse volikogu 10. juuni koosolekul valiti üliõpilaskonnale uus juhatus, kes astub 1. juulil ametisse kaheks järgnevaks aastaks.

Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse (TÜÜE) esimeheks valiti Katariina Sofia Päts. Sel suvel täitub Katariinal kolmas aasta TÜÜE-s, ta on olnud esindaja nii instituudi kui ka valdkonna tasandil ja osalenud järelevalvekomisjoni töös. Igapäevases õppetöös on Katariina jõudnud ajaloo ja arheoloogia instituudi arhiivinduse õppetoolis esimese magistrikursuse lõppu.

Katariina ütles eesseisva ametiaja kohta järgmist: „Ideaaljuhul katab TÜÜE esimehe töö abstraktsiooniahela kogu ulatuse, alates üksiküliõpilaseni jõudmisest ja lõpetades Eesti kõrgharidusmõtte edendamisega. Sellisel skaalal on keeruline piimajõgesid ja pudrumägesid kokku lubada, kuid ma saan lubada, et pühendun need kaks aastat kogu hingega Tartu Ülikooli üliõpilaste kogemuse parendamisele ja sisukamaks muutmisele.“

 

 

Hanna Britt Soots valiti TÜÜE aseesimeheks. Hanna Britt on olnud viis aastat Tartu Ülikooli matemaatika ja statistika instituudi üliõpilane ning soovib sügisel minna edasi doktorantuuri. Nende viie aastaga on ülikool ja Tartu saanud Hannale südamelähedaseks ning ta soovib nüüd anda veel suurema panuse tudengkonna elu paremaks tegemisele. Hanna Britt on olnud TÜÜE liige kolm aastat, ta on teinud DD Akadeemias enesejuhtimise ja õpioskuste töötubasid ning töötanud õppeassistendina Tartu Ülikooli kahes instituudis. Lisaks töötab Hanna praegu Tallinna Reaalkoolis programmeerimisõpetajana.

Hanna usub, et TÜÜE juhatuse liige peab olema motiveeritud, hea ajaplaneerija ning kohusetundlik inimene. „Need omadused on mul kindlasti olemas,“ ütles ta. „Kuigi mul puudub suurte meeskondade juhtimise kogemus, arvan, et osalemine erinevates organisatsioonides ja minu õpetajatöö on hea eeldus aseesimehe tööle. Olen kiire õppija, analüütiline mõtleja ja hea kuulaja. Luban, et olles TÜÜE aseesimees, ei vea teid enda tööga alt.“

 

 

Siret Siim valiti samuti TÜÜE aseesimeheks. Siret on Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi riigiteaduste eriala esimese kursuse üliõpilane. Ta oli Tallinna Reaalkooli 12. klassis õpilasesinduse asepresident. Selles ametis oli tema peamine tegevusvaldkond õpilasesinduse töö juhtimine, liikmete motiveerimine ja korraldusliku poole organiseerimine. Tiimide juhtimise ja koolitamisega on Siret palju kokku puutunud YFU Eestis, kus ta on juba neljandat aastat aktiivne vabatahtlik.

Sireti sõnul on tema eesmärk aseesimehena anda endast parim, et jätkata sellega, mida eelnevad juhatused on juba alustanud. „Lisaks soovin panustada TÜÜE sisekliima ja keskkonna parandamisse, suurendada teadlikkust TÜÜE-st ja huvi selle vastu ning seista organisatsiooni huvide eest välissuhtluses.“

 

 

Valitud juhatuse motivatsioonikirjade ja valimisplatvormidega saab tutvuda TÜÜE veebilehel.

 

 
Jalgratas on klassiruumis tahvlitaustal

Ülikool otsib koos Tartu linnaga lahendusi kestliku liikumise arendamiseks

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega