Tartu Ülikooli uus grant annab teadlasele aega Euroopa Teadusnõukogu granditaotluse kirjutamiseks

Et õhutada teadlasi taotlema Euroopa Teadusnõukogu (European Research Council, ERC) grante, on Tartu Ülikooli grandikeskus välja töötanud 10 000 euro suuruse ergutusgrandi. Selle eesmärk on anda teadlasele võimalus pühendada rohkem aega teadusgrandi taotluse kirjutamiseks. Esimene taotlusvoor toimub juba sügisel ja grandi võib saada kuni 20 Tartu Ülikooli teadlast.

ERC grandid on ühed mainekamad ja suuremad individuaalsed teadusgrandid maailmas. Tartu Ülikoolis võiks olla suur hulk paljutõotavaid taotlejaid, kuna aasta-aastalt on oma erialal mõjukate Tartu Ülikooli teadlaste arv aina kasvanud. Paraku on eduka teadusgranditaotluse kirjutamisel üks peamisi takistusi akadeemiliste töötajate ajapuudus. Et õhutada teadlasi ERC grante taotlema, on grandikeskus välja töötanud ülikoolisisese rahastusmeetme „ERC ergutusgrant“.

ERC ergutusgrandi taotlemiseks peab kandidaadil olema aktiivne töösuhe Tartu Ülikooliga. Granti saab taotleda ERC alustava või väljakujunenud teadlase uurimistoetuse (vastavalt Starting Grant või Consolidator Grant) saamiseks ja selle summa on 10 000 eurot. Toetus antakse instituudile, kes saab seda koos grandile kandideeriva teadlasega kasutada otseste kulude (nt palgakulude) katteks, et vabastada teadlane taotluse kirjutamise ajaks muudest, näiteks õppe- ja teadus-administratiivsetest kohustustest. Samuti saab toetusest katta nõustamise, keeletoimetamise ja muid taotluse kirjutamisega seotud kulusid (välja arvatud üldkulud). Esialgu ei pakuta ergutusgranti kogenud teadlase grandi (Advanced Grant) taotlejatele.

Taotlusdokumente ootab grandikeskus 23. augustini. Täpsem info ja juhised, kuidas ergutusgranti taotleda, on kirjas Tartu Ülikooli siseveebi uudises.  

Rektoraat andis ergutusgrandi projektile oma heakskiidu 22. juuni koosolekul ja toetusi eraldatakse teadlastele arengufondist. Teadlased, kes ei taotle või ei saa Tartu Ülikooli ergutusgranti, võivad sellegipoolest pöörduda otse ERC-sse ja kasutada teisi grandikeskuse tugiteenuseid.

Lisateave: Eveli Kuuse, Tartu Ülikooli grandikeskuse vanemgrandinõustaja, eveli.kuuse@ut.ee

Loe ka Tartu Ülikooli ajakirjas ilmunud lugu „Teadlased võiksid agaramalt taotleda hinnatud grante“