TARTU ÜLIKOOLIS ALGAS RAHVUSVAHELINE SUVEÜLIKOOL

Suveülikoolis on juba õppetööd alustanud kaks eesti keele algkursust, kus osaleb 20 inimest Rootsist, Belgiast, Soomest, Inglismaalt, Saksamaalt, Norrast, Prantsusmaalt, Leedust, T¨ehhist, Koreast, Jaapanist ja USA-st. 2. augustil alustavad eesti keele õpinguid veel 5 õpperühma erineval tasemel.

Lisaks rahvusvahelistele kursustele toimuvad suveülikooli raames augustikuu jooksul 17 eestikeelset kursust juhtimise ja personalitöö, psühholoogia, sotsiaaltöö, informaatika, andragoogika, keele ja kultuuri ning kunsti vallast. Kursused viiakse läbi põhiliselt Tartus, erandiks on kompositsioonikursus Hiiumaal, Kõpus.

Käesoleval aastal toimub Tartu Ülikooli suveülikool selle nime all viiendat korda, eesti keele suvekursusi välismaalastele on korraldatud 1990ndate lõpust alates. Tänaseni on kursuseid on korraldatud igal aastal ning nende arv on järjest kasvanud.

Lisainfo rahvusvahelise suveülikooli kohta asub aadressil /22942, eestikeelse suveülikooli koduleht on /suveylikool.


Illari Lään
TÜ avalikkussuhete juht

INFO: TÜ kaugkoolituskeskuse turundusspetsialist Siim Juks, tel: 737 5603, 51 78 198