TARTU ÜLIKOOLIS ALGASID SISSEASTUMISEKSAMID, JÄTKUB VASTUVÕTT

Sisseastumiseksamid toimuvad sotsiaal-, haridus- ja filosoofiateaduskonnas, TÜ Narva kolledžis ning erialale kehaline kasvatus ja sport. Sisseastumiseksamiga erialadest on kõige nõutumad psühholoogia, kuhu on laekunud 240 avaldust ning ajakirjandus ja suhtekorraldus 234 avaldusega.

Kokku on 6. juuli seisuga Tartu Ülikoolis õppida soovijatelt laekunud 6395 avaldust, neist bakalaureuse- ja rakenduskõrgharidusõppesse 3862 avaldust ning magistriõppesse 2244 avaldust.

27. juunil lõppes dokumentide vastuvõtt doktoriõppesse, kuhu laekus 289 avaldust ning soovituimad erialad olid füüsika 24 avaldusega ning eesti ja soome-ugri keeleteadused 23 avaldusega.

Kuni 22. juulini jätkub dokumentide vastuvõtt erialadele, kus vastuvõtt toimub ainult riigieksamite põhjal ning 14. juulini erialadele, kus vastuvõtt toimub pingeridade alusel (arsti- ja bioloogia-geograafiateaduskond). Tartu Ülikooli avatud ülikooli võetakse dokumente vastu 22. juulini ning ajavahemikul 15.-26. augustini.

Tartu Ülikooli päevasesse õppesse vastuvõetute nimekirjad pannakse välja 25. juulil ülikooli peahoone stendile ning internetti aadressile /vastuvott_2005/index.html.

Riigieelarvevälistele õppekohtadele vastuvõetutega sõlmitakse õppeteenuse lepinguid 25. juulist 3. augustini teaduskondade dekanaatides ja TÜ kolledžites.

Vastuvõtu hetkeseisu saab näha reaalajas aadressil: /vastuvott_2005/index.html ning lisainformatsiooni vastuvõtu kohta saab aadressilt /sisseastumine.


Liina Jürgen
TÜ avalikkussuhete peaspetsialist

INFO: TÜ vastuvõtutalituse peaspetsialist Aime Randveer, tel: 737 5625 (päevane õpe); 737 5201 (avatud ülikool)