Autor:
Andres Tennus

Tartu Ülikoolis lõppes avalduste vastuvõtt ja algasid sisseastumiseksamid

Sel aastal kandideerib Tartu Ülikooli eestikeelsesse õppesse 8968 inimest, kes esitasid kokku 12 248 avaldust. Sisseastumiseksamid toimuvad 9. juulini, vastuvõetute esmased nimekirjad avalikustatakse 11. juulil. 

Eestikeelsesse õppesse esitati sel aastal 15% võrra enam avaldusi kui eelmisel aastal, seejuures magistriõppesse tulla soovijate arv suurenes 24% võrra. Tartu Ülikooli vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma sõnul on eriti rõõmustav kandidaatide arvu kasv õpetajakoolituse erialadel, kus ülikool avas Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel ja toetusel tavapärasele 500 õppekohale lisaks veel 300 õppekohta. 

„Vaatamata õppekohtade arvu märgatavale kasvule on õpetajakoolituses korralik konkurss – keskmiselt kolm avaldust ühe õppekoha kohta. Kokku esitati õpetajakoolituse erialale 37% rohkem avaldusi,“ ütles Kaldma. Samas on suur osa lisaavaldustest esitatud koolieelse lasteasutuse õpetaja erialale, kus vastuvõtutingimuste muutmise tõttu kandidaatide arv neljakordistus. „Kui jätta see õppekava välja, siis teistel õpetajakoolituse erialadel suurenes avalduste arv viiendiku võrra. Üldiselt kandideerib enamikul erialadel vähemalt kaks inimest kohale,“ märkis vastuvõtutalituse juhataja. 

Kõrghariduse esimesel astmel on juba praegu vastuvõtu taganud 1695 kandidaati, kes on ületanud lävendi riigieksamitulemustega või täitnud eritingimusel kandideerimise nõuded. Eritingimusel saab õppima asuda 726 kandidaati, kes sooritasid kevadel Tartu Ülikooli akadeemilise testi vähemalt 65 punktile, ja 163 noort, kes pääsevad ülikooli tänu osalemisele riiklikul või rahvusvahelisel aineolümpiaadil. 

Tartu Ülikooli sisseastumiseksamid toimuvad 9. juulini. Nende tulemused avalikustatakse sisseastumise infosüsteemis SAIS jooksvalt pärast eksamite toimumist, aga hiljemalt 10. juulil. 

Kõrghariduse esimese astme eestikeelsesse õppesse vastu võetud üliõpilaste esmased nimekirjad avaldatakse 11. juulil. Kahe päeva jooksul pärast vastuvõtuotsuse saamist peavad vastuvõetud kinnitama oma soovi õppima tulla. Magistriõppes teeb ülikool vastuvõtuotsuseid jooksvalt pärast kandidaatide hindamist. Vabanenud õppekohti täidetakse kuni 19. augustini. 

Lõpusirgel on vastuvõtt doktoriõppesse, kuhu on selle aasta kahel esimesel kandideerimisperioodil esitatud 455 avaldust. 183 õppekohale on praeguseks vastu võetud 148 doktoranti. Osal erialadel hindamine veel käib ja vastuvõtuotsused tehakse hiljemalt 15. juulil. 

Vastuvõtt on lõppenud võõrkeelses õppes, kus on praeguse seisuga 530 uut üliõpilast, nende hulgas 405 välisüliõpilast. Võõrkeelsesse õppesse kandideerimiseks esitas 910 kandidaati 1096 nõuetekohast avaldust. 

Sügisel oodatakse Tartu Ülikooli kõikidele õppeastmetele õppima ligikaudu 4700 uut üliõpilast. Uus õppeaasta algab 4. septembril. 

Tartu Ülikooli esitatud avalduste statistikat näeb SAIS-i avalikust infost. 

Tartu Ülikooli üliõpilased Polina Tipakova ja Kirill Nitsenko. 

Narvast Tartusse ülikooli – põnev ja üllatusterohke seiklus

TÜ peahoone

Algas sisseastumine Tartu Ülikooli eestikeelsesse esimese astme õppesse

tudengid koridoris

Doktoriõppe põhivastuvõtt lõpeb 15. juunil