Tartu Ülikoolis toimub rahvusvaheline nimesemiootikale pühendatud konverents

Konverents on pühendatud nimesemiootikale ja nimetamise problemaatikale laiemalt.

TÜ semiootika osakonna vanemteaduri Anti Randviiru sõnul vaadeldakse konverentsil ruumi tähendustamist nimetamise kaudu, ruumi jaotamist ja hõivamist nimedes, aga ka nimetamist kui võimurakendust ja ühiskondlike suhete sätestamist. Teiselt poolt tutvustatakse konverentsil pärisnime filosoofilist ja semiootilist käsitlemist üldiselt ning pärisnime kasutamist ilukirjanduses.

Konverentsi avaloengutega esinevad rahvusvaheliselt tuntud teadlased Göran Sonesson Rootsist Lundi Ülikoolist ja Vilmos Voigt Ungarist Etövös Lorànd Ülikoolist.

Konverentsi kodulehekülg: /SOSE/conference/2007_naming/index.html

Lisainfo: TÜ semiootika osakonna dotsent Ülle Pärli, tel 737 6154, ulle.parli@ut.ee

Anneli Maaring
TÜ pressiesindaja
tel 737 5683; 515 0184
anneli.maaring@ut.ee
/yldinfo/press