Tartusse kogunevad psühholoogid arendavad meediasuhtluse oskusi

31. oktoobril ja 1. novembril kogunevad Tartu ülikooli psühholoogia instituudi vilistlaspäevadele psühholoogid üle Eesti. Vilistlaspäevad keskenduvad tegevajakirjanike abiga meediaga suhtlemisele ning selle eesmärk on julgustada psühholooge veel enam meedias erinevatel teemadel sõna võtma.

„Meie eesmärk on suurendada kvaliteetse erialase informatsiooni ja teadmiste osakaalu tõusu meedias, olgu see läbi mõne konkreetse teema kommenteerimise või arvamusartikli avaldamisega,“ rääkis ürituse peakorraldaja, Tartu ülikooli eksperimentaalpsühholoogia vanemteadur Kairi Kreegipuu. Viljandis toimunud traagilise sündmuse valguses lisas Kreegipuu: „Kahjuks on elu just ka ühe kurva juhtumi tekitanud, mis tõestab, et psühholoog peab olema hea suhtleja mitte ainult indiviidi tasandil vaid ka laiema avalikkuse ja meediaga.“

Kreegipuu sõnas, et igaüks, kes psühholoogia alal töötab, võib sattuda olukorda, mil tuleb avalikult eksperdina arvamust avaldada. Sageli on teemad väga tundlikud ning vajavad psühholoogi poolt oskuslikku sõnumiseadmist. „Selleks, et see paremini välja tuleks, korraldame mitmeid töötube üheskoos teadlaste, praktikute ja psühholoogidega, et üksteise teadmised, kogemused ja rollid saaksid võimalikult laialt mõistetud,“ lisas Kreegipuu.

Esmalt saavad psühholoogid aimu meediasuhtluse põhitõdedest. ERR uudisteportaali toimetaja, TÜ praktilise ajakirjanduse assistent Marju Himma-Kadakas läheneb oma loengus erialasele kommunikatsioonile spetsialisti ja ajakirjaniku vaatepunktidest.

Kahes töötoas saavad inimesed end aga praktiliselt proovile panna. Videotreeningut hõlmavas töötoas „Konfliktintervjuu ja aktiivne kuulamine“ püüab intervjueeritav teha mõistetavaks oma töö uudisväärtuslikku fookust asjatundmatule inimesele ning töötoas „Eelhoiakuga ajakirjanikuga suhtlemine“ püüab spetsialist selgitada oma tööd tugeva eelhoiakuga intervjueerijale. Lisaks toimub ka mitmeid psühholoogia eri tahke hõlmavaid loenguid.

Laupäeval, 1. novembril toimub TÜ psühholoogia instituudi ja Eesti psühholoogide liidu ühiskonverents „Psühholoog ja meedia: rõõmud ja mured“. Ajakirjanik Marti Aavik räägib oma ettekandes, kuidas rääkida lihtinimesega talle arusaadavas keeles, kaotamata samas oma härrandlikkust. Psühholoog Kenn Konstabel lahkab kolme müüti ja viit väärarvamust teadusuudiste kohta ning jagab üheksat nutikat nippi nende paljastamiseks ja vältimiseks.

TÜ teaduskommunikatsiooni spetsialist Ave-Lii Idavain räägib Tartu ülikoolis läbiviidavast projektist „Teadus 100 sekundiga“. Üles astub ka pikaajalise ajakirjanikukogemusega Indrek Treufeldt ettekandega „Igal ühel oma pill…“.

Kahepäevase sündmuse lõpetab paneeldiskussioon „ Mida ja kuidas peaks meediaga suheldes arvesse võtma ja millised on seejuures head tavad?“, kus arutlevad Priit Pullerits, Olaf Suuder,  Katri-Evelin Kalaus, Kristiina Treial, Kristiina Kompus, Aave Hannus. D iskussiooni juhib Kairi Kreegipuu ning kokkuvõtte teeb Halliki Harro-Loit.

Vilistlaspäeva sündmused toimuvad psühholoogia instituudis aadressil Näituse 2. Tutvu vilistlaspäeva kava ja esinejatega Tartu ülikooli kodulehel.

Lisainfo: Kairi Kreegipuu, ürituste peakorraldaja, TÜ eksperimentaalpsühholoogia vanemteadur, Eesti psühholoogide liidu president, tel: 737 6659, e-post: kairi.kreegipuu@ut.ee.

Virge Tamme Tartu Ülikooli pressiesindaja Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392 E-post: virge.tamme@ut.ee
www.ut.ee