Teadlaste vastused koroonaküsimustele

Koroonaviiruse pandeemia on pannud inimesed olukorda, mil iga päev toob nende jaoks uusi küsimusi ja sunnib neid tegema valikuid. Selleks, et oluliste otsuste langetamine toimuks tõenduspõhiste faktide, mitte hirmu ja oletuste põhjal, tegid Tartu Ülikooli teadlased 2021. aasta kevadel sotsiaalmeedias üleskutse esitada koroonaviirusega seonduvaid küsimusi. Alljärgnevalt leiate vastused põletavamatele koroonateemalistele küsimustele, mis on süstematiseeritud alateemade kaupa. Küsimustele vastasid Tartu Ülikooli teadlased. 

Algatus sai teaduse populariseerimise konkursil II preemia parima uue algatuse eest teaduse ja tehnoloogia populariseerimisel. Küsimustele vastamise algatus sündis noorte teadlaste soovist pakkuda inimestele tõenduspõhist infot igapäevases suhtluskanalis, aidates neil keerulises olukorras paremini toime tulla ja arukaid valikuid teha.

Image
Teaduse populariseerimise märk

 

 

Tartu Ülikooli teadlased Tartu [eel]arvamusfestivalil

Arutelu: teaduse heaks antakse kolm tilka verd vaid hea selgitustöö peale

Mees jooksulindil

Madala intensiivsusega treeningu mõju jääb raskesti ennustatavaks

diplomid

Natàlia Pujol Gualdo kaitseb doktoritööd „Naiste reproduktiivtervisega seotud tunnuste geneetiliste seoste tõlgendamine“